NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Bağdat kadısı Kâtip Mahmûd Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Şiirlerinde Na’tî mahlasını kullandı. Zamanını ilim öğrenmekle geçirdi. Kırk akçe ile müdderris oldu. Ahdî (Solmaz 2009 : 71), tezkiresinde, Na’tî’nin nüktedân bir kişi olduğunu söyler. Ayrıca Ahdî ile mektuplaşan iki şairden birisi de Na’tî’dir. Diğer şair Murâdî-i Bağdâdî’dir. Tezkiresindeki şiiri Na’tî mektupla göndermiştir. Na’tî 995/1586 tarihinde hayatta idi (Tuman 2001: 1079).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana ışkunda ziyân itme gibi sûd olmaz

Âşıka ölmeden özge dahi maksûd olmaz

Koma hat vech-i münîründe gider pâk eyle

Nûrdur pâdişehüm nûrda çün dûd olmaz

Mâh-veş sîneni burc-ı bedene çekmeyenün

Kevkeb-i bahtı gülüp tali’i mes’ûd olmaz

İtmege bezmüni işret gicesinde hoş -bû

Micmer-i tende yanan cân gibi bir ûd olmaz

Kûy-i firdevsüni Na’tî çü makam eylemeye

Âkıbet nâmı anun dünyede Mahmûd olmaz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 71.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2LİSÂNÎ, Yahya Çelebid. ? - ö. 1609Doğum YeriGörüntüle
3ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
4ZEKÂÎ, Taşköprî-zâde Zekâî Ahmed Efendid. ? - ö. 1652MeslekGörüntüle
5ZEYREK-ZÂDE, Emrullâh Mehmed Efendid. 1539 - ö. 1600MeslekGörüntüle
6AZÎZ, Abdülazîz Efendid. ? - ö. 1761-1762MeslekGörüntüle
7RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8PÎRÎ, Pir Ahmed Efendid. ? - ö. 1565Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Râzî, Mustafa Râzî Efendid. ? - ö. 1783-84Madde AdıGörüntüle
11MAHMUD, Mahmud Demirkaynakd. 05.03.1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle