NAZÎF, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1258/1842-43)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed Nazîf Bey’dir. 1240/1824’ten sonra Kahire’ye giderek orduya katıldı ve miralay oldu. 1258/1842-43 yılında vefat etti.

Kendisinden önceki şairlerin bazı şiirlerini topladığı Müntehebât-ı Nazîf adlı matbu bir eseri vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006).”Nazîf”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 555.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zuhûr-ı hattın ey meh muhtasar manzûmedir şimdi

Peyâm-I vaslın anda nükte-i mektûmedir şimdi

Kenâr-ı ârızında hâl-i şebbûyun kıyâs itdim

Heyûlâdan mürekkeb nüsha-i mevhûmedir şimdi

Garaz-i nefy-i miyân isbât-ı hüsn ü ândır yoksa

Dehânı bahsi bir keyfiyyet-i ma’dûmedir şimdi

Havâli-i harîm-i sîne-i cânânadır kasdım

Hücûm-ı leşker-i endîşe arz-ı Rûm’adır şimdi

Bu bâzâr-ı ma’ârifdir Nazîfâ lâf almazlar

Harîdârân-ı nazmın rağbeti ma’lûmadır şimdi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 412.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
2Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Doğum YeriGörüntüle
4SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Doğum YılıGörüntüle
5Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Doğum YılıGörüntüle
7SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Ölüm YılıGörüntüle
8Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
11Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997MeslekGörüntüle
13SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
17Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Rakım Çalapalad. 1909 - ö. 12 Şubat 1997Madde AdıGörüntüle