NAZÎF, Hacı Mü'minzâde Seyyid Abdullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Abdullah’tır. Aslen Bursalı olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Babasının ismi Abdülmü’min Efendi’dir. Şairin nisbesi el-Hâc Mü’minzâde Seyyid Abdullah Efendi’dir. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Mülâzım olduktan sonra devrindeki medreselerden birine müderris tayin edildi. 1115 yılında/1703-04 vefat etti. Bursa’da Pınarbaşı denilen yerde defnedildi. Vefat yılı, 1115-1703-04’tür. Şeyhî, vefatını 1117/1705-06 gösteriyor. “Ravza-i Cinân” terkibi karşılığı olan 1115/1703-04 vefatına tarihtir.

Şiirlerinde Nazîf mahlasını kullandı. Nazîf’in edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı mecmualarda Nazîf mahlaslı şairlere ait şiirler mevcuttur. Ancak bu şiirlerin hangilerinin Mü’minzâde Nazîf’e hangilerinin Nazîf mahlaslı diğer şairlere (Tırhalalı Nazîf, İstanbullu Nazîf, Yenişehirli Nazîf, Enderûnlu Nazîf) ait olduğunu tespit etmek zordur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Ekinci, Ramazan, (hzl), (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, İstanbul: Buhara Yay. 201-02.

Komisyon, (1986).“ Nazîf”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul: Dergâh Yay. C. 6 543.

Kurnaz, Cemal- Tatcı, M. (hzl.), (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. C. II. 4344.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan Abdülkadir, (hzl), (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ, İstanbul: Çağrı Yay.C. 2. 477-78.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 22.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Zulmet-i baht-ı siyehde böyle kalursa bu dil

Neş’e-yâb-ı âb-ı hayvân-ı visâl olmaz gider

Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık 54.

 

Okunsun dergehünde arz-ı hâlüm yâ Resûallâh

Bilinsin derd-i tab-ı pür-melâlüm yâ Resûlalâh

 

Ziyâret eyledüm çün Ravza-i pâkün Nazîfâsâ

Cenâbundan şefâatdür su'âlüm yâ Resûlallah

Ekinci, Ramazan, (hzl), (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, İstanbul: Buhara Yay. 201-02.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Doğum YeriGörüntüle
4Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973Doğum YılıGörüntüle
6NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Doğum YılıGörüntüle
7Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973Ölüm YılıGörüntüle
9NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Ölüm YılıGörüntüle
10Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973MeslekGörüntüle
12NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806MeslekGörüntüle
13Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ayhan Bilgind. 01 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Özger, Arkadaş Z.d. 08 Ocak 1948 - ö. 05 Mayıs 1973Madde AdıGörüntüle
18NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Madde AdıGörüntüle