NAZÎF, Hacı Mü'min-zâde Seyyid Abdullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1703-04/1115)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Abdullah’tır. Aslen Bursalı olan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Babasının ismi Abdülmü’min Efendi’dir. Şairin nisbesi el-Hâc Mü’min-zâde Seyyid Abdullah Efendi’dir. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Mülâzım olduktan sonra devrindeki medreselerden birine müderris tayin edildi. 1115 yılında/1703-04 vefat etti. Bursa’da Pınarbaşı denilen yerde defnedildi. Vefat yılı, 1115-1703-04’tür. Şeyhî, vefatını 1117/1705-06 gösterir. “Ravza-i Cinân” terkibi karşılığı olan 1115/1703-04 vefatına tarihtir.

Şiirlerinde Nazîf mahlasını kullandı. Nazîf’in edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Bazı mecmualarda Nazîf mahlaslı şairlere ait şiirler mevcuttur. Ancak bu şiirlerin hangilerinin Mü’min-zâde Nazîf’e hangilerinin Nazîf mahlaslı diğer şairlere (Tırhalalı Nazîf, İstanbullu Nazîf, Yenişehirli Nazîf, Enderûnlu Nazîf) ait olduğunu tespit etmek zordur.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 201-02.

Komisyon, (1986).“ Nazîf”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.6.  İstanbul: Dergâh Yay. 543.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 4344.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî.  C. I-IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan Abdülkadir, (hzl)(1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. C.2.  İstanbul: Çağrı Yay. 477-78.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zulmet-i baht-ı siyehde böyle kalursa bu dil

Neş’e-yâb-ı âb-ı hayvân-ı visâl olmaz gider

(Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık. 54.)

 

Okunsun dergehünde arz-ı hâlüm yâ Resûallâh

Bilinsin derd-i tab-ı pür-melâlüm yâ Resûlalâh

 

Ziyâret eyledüm çün Ravza-i pâkün Nazîfâsâ

Cenâbundan şefâatdür su'âlüm yâ Resûlallah

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, İstanbul: Buhara Yay. 201-02.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
3KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Doğum YılıGörüntüle
6KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
9KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78MeslekGörüntüle
11MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
12KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?MeslekGörüntüle
13ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF, Beytülmâlemîni-zâde Mehmedd. ? - ö. 1677-78Madde AdıGörüntüle
17MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
18KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1546\'dan önce ?Madde AdıGörüntüle