NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlı

(d. ?/? - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman'ın Hadım ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Nazîf Efendi'dir. Doğduğu bölgede medrese öğrenimi gördü. Sonra 1241/1825 senesinde İstanbul'a gelip müderris oldu ve bazı medreselerde ders verdi. 1278/1861 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Nazîf'in şiirleri pek değerli değildir ve kelâm-ı mevzûn kabilinden bir Dîvân'ı vardır (1271: 415). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne hâcet vasf-ı dildârı beyâna inceden ince

Niçün arz eyleyem hâli yabâna inceden ince

Bu bâğ-ı bî-vefâda berg-i gülden bahs ider bülbül

Zamîr-i gülşen efgânı miyâna inceden ince

Güzel sevmek murâd eylerse bir âşık mukaddemden

Çeker kendüye etrâfı nihâna inceden ince

Cihânda her biri mezzâkını zevk eylemiş gördüm

Hele âhdır kemâli yana yana inceden ince

Hakîkat bezmine vâsıl olan merd-i sühandânıñ

O dildâra heves-kârı bahâne inceden ince

Takılsa zencîr-i zülf-i dilârâma dil-i uşşâk

O nâ-kâmın bu nâ-kâmı nişâne inceden ince

Nazîfâ bâb-ı kesretden ferâgat eyle vahdet kıl

O vâdînin hümâ-vârî ziyâna inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİŞÂNÎ, Karamanî Mehmed Paşad. ? - ö. 3 Mayıs 1481Doğum YeriGörüntüle
2BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendi /Kara Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMET/AĞLAYAN ÂŞIK, Mehmet Çetind. 01.02.1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
5DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
6TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
7ŞÂNÎ, Tarak-zâde Salih Şânî Efendid. ? - ö. 1602-03MeslekGörüntüle
8ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852MeslekGörüntüle
9NİHÂNÎ, Nacak Fâzıld. ? - ö. 1519MeslekGörüntüle
10SA’DÎ, Mehmed Sa’dî Beyd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂKİF, Hasan Âkifd. 1882 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Madde AdıGörüntüle
14BAYEZİD-İ RUMİ, Derviş Mehmedd. ? - ö. 1516\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
15ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle