NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlı

(d. ?/? - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Karaman'ın Hadım ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Nazîf Efendi'dir. Doğduğu bölgede medrese öğrenimi gördü. Sonra 1241/1825 senesinde İstanbul'a gelip müderris oldu ve bazı medreselerde ders verdi. 1278/1861 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Nazîf'in şiirleri pek değerli değildir ve kelâm-ı mevzûn kabilinden bir Dîvân'ı vardır (1271: 415). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne hâcet vasf-ı dildârı beyâna inceden ince

Niçün arz eyleyem hâli yabâna inceden ince

Bu bâğ-ı bî-vefâda berg-i gülden bahs ider bülbül

Zamîr-i gülşen efgânı miyâna inceden ince

Güzel sevmek murâd eylerse bir âşık mukaddemden

Çeker kendüye etrâfı nihâna inceden ince

Cihânda her biri mezzâkını zevk eylemiş gördüm

Hele âhdır kemâli yana yana inceden ince

Hakîkat bezmine vâsıl olan merd-i sühandânıñ

O dildâra heves-kârı bahâne inceden ince

Takılsa zencîr-i zülf-i dilârâma dil-i uşşâk

O nâ-kâmın bu nâ-kâmı nişâne inceden ince

Nazîfâ bâb-ı kesretden ferâgat eyle vahdet kıl

O vâdînin hümâ-vârî ziyâna inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜBÛTÎ, Seyyid Sübûtî Efendid. ? - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
2HASAN HÜSEYİNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Amil Çelebioğlud. 20 Nisan 1934 - ö. 02 Temmuz 1990Doğum YeriGörüntüle
4TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
7BAHŞÎ, Bahşî Halîfed. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8FİKRÎ, Bülbül-zâde Abdullah Fikrî Efendid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
9SÂLİM, Mirzâ-zâde Mehmed (Emin) Efendid. 1688 - ö. 1743MeslekGörüntüle
10VÂSIF, Mehmed Vâsıf Efendi, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜŞTÂK, Gürgüb-zâde Hacı Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REMZÎ, Hüseyin Remzî Paşad. 1839 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Madde AdıGörüntüle
14ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle
15BESÎM, Mehmed Besîm Efendid. ? - ö. 1842Madde AdıGörüntüle