NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlı

(d. ?/? - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman'ın Hadım ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Nazîf Efendi'dir. Doğduğu bölgede medrese öğrenimi gördü. Sonra 1241/1825 senesinde İstanbul'a gelip müderris oldu ve bazı medreselerde ders verdi. 1278/1861 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Nazîf'in şiirleri pek değerli değildir ve kelâm-ı mevzûn kabilinden bir Dîvân'ı vardır (1271: 415). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne hâcet vasf-ı dildârı beyâna inceden ince

Niçün arz eyleyem hâli yabâna inceden ince

Bu bâğ-ı bî-vefâda berg-i gülden bahs ider bülbül

Zamîr-i gülşen efgânı miyâna inceden ince

Güzel sevmek murâd eylerse bir âşık mukaddemden

Çeker kendüye etrâfı nihâna inceden ince

Cihânda her biri mezzâkını zevk eylemiş gördüm

Hele âhdır kemâli yana yana inceden ince

Hakîkat bezmine vâsıl olan merd-i sühandânıñ

O dildâra heves-kârı bahâne inceden ince

Takılsa zencîr-i zülf-i dilârâma dil-i uşşâk

O nâ-kâmın bu nâ-kâmı nişâne inceden ince

Nazîfâ bâb-ı kesretden ferâgat eyle vahdet kıl

O vâdînin hümâ-vârî ziyâna inceden ince

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendid. ? - ö. 1526-27Doğum YeriGörüntüle
2İSA OĞUZd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Zeki Akdağd. 28 Haziran 1929 - ö. 29 Ağustos 2018Doğum YeriGörüntüle
4VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861Ölüm YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Mehmed Fevzî Efendi, Kırkağaçlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
6YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
7CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674MeslekGörüntüle
8ÂGEHÎ, Mansurd. ? - ö. 1577MeslekGörüntüle
9REŞÎD, Çeşmî-zâde Mustafa Reşîd Efendid. ? - ö. 1770MeslekGörüntüle
10RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EDHEM BEY, Musâhib-zâde, Enderunlud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BAHÂR, Ali Bahâr Efendid. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
14ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
15KİLKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle