NÂZİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Yenihisar’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Nazikî, şair İşretî (öl. 974/1566-67)’nin kardeşidir. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Nâzikî’nin ölüm tarihi belli değildir.

Herhangi bir eserinin varlığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Ahdî, Nâzikî’nin şiirlerinin halk tarafından beğenildiğini söyler (Solmaz 2005: 565).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kanuma girmesün meded ol bî-amân tutun

Baglan yanında eylemesün tîgı kan tutun

İtse kıyâm gitmege kopar kıyâmet âh

Hey gitmesün o fitne-i âhir zamân tutun

Yârün harîm-i kûyunı gülzâr-ı cân bilün

Dil bülbüline işigini âşiyân tutun

Bir câme tâc ü hırkaya çeker yine zâhid

Lâyık görürse almaga pîr-i mugan tutun

Oldı gam-ı firâk ile bîmâr Nâzikî

Tâ ki düşer ölür meded ol nâ-tüvân tutun

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 565-66.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Yenibahçelid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
3Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Yenibahçelid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
6Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Yenibahçelid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
9Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED, Yenibahçelid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Madde AdıGörüntüle
14MEHMED, Yenibahçelid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
15Gülçin Sahillid. 10 Ekim 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle