NÂZİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Yenihisar’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Nazikî, şair İşretî (öl. 974/1566-67)’nin kardeşidir. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Nâzikî’nin ölüm tarihi belli değildir.

Herhangi bir eserinin varlığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır. Ahdî, Nâzikî’nin şiirlerinin halk tarafından beğenildiğini söyler (Solmaz 2005: 565).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kanuma girmesün meded ol bî-amân tutun

Baglan yanında eylemesün tîgı kan tutun

İtse kıyâm gitmege kopar kıyâmet âh

Hey gitmesün o fitne-i âhir zamân tutun

Yârün harîm-i kûyunı gülzâr-ı cân bilün

Dil bülbüline işigini âşiyân tutun

Bir câme tâc ü hırkaya çeker yine zâhid

Lâyık görürse almaga pîr-i mugan tutun

Oldı gam-ı firâk ile bîmâr Nâzikî

Tâ ki düşer ölür meded ol nâ-tüvân tutun

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 565-66.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
3Delal Aryad. 06 Nisan 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6Delal Aryad. 06 Nisan 1979 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9Delal Aryad. 06 Nisan 1979 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Delal Aryad. 06 Nisan 1979 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
15Delal Aryad. 06 Nisan 1979 - ö. ?Madde AdıGörüntüle