NÂZIM, Abdurrahim

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdürrahim'dir. Kudüs kadılarından Bursavî İlâhî-zâde es-Seyyid Süleymân Efendi’nin oğludur (Erdem 1994: 273). “İlâhî-zâde” sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi görerek babasından mülazım oldu. Şeyhülislâm Dürrî-zâde Efendi önünde imtihan oldu. 1179 senesi Zilkade / 1766 Nisan-Mayıs'ında İsmail Beşe Medresesinde, 1181 senesi Cemazeyilahir / 1767 Ekim-Kasım'ında Osman Efendi Medresesinde, 1184 senesi Rebîülevvel / 1770 Haziran-Temmuz'da Ömer Efendi Medresesinde, 1186/1772-73 senesinde Molla Gürânî Medresesinde müderrislik yaptı.

Râmiz, onu şiir ve inşada akranlarına göre üstün bulur. Fakat “[b]u gazel-i bî-bedelleri tastîr olundu” şeklinde bir ifade bulunmasına rağmen bu gazel örneğine tezkiresinde yer vermez (Erdem 1994: 273).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1234.

Cunbur, Müjgan (2006). "Nâzım". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. AKM Yay. 550.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 273.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
4KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
6HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
7KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
9HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
10KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
12HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604MeslekGörüntüle
13KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KERÎMÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle
18HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle