NÂZIM, Ördekzâde Mustafâ Nâzım Efendi

(d. ?/? - ö. 1695-96/1107-08)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul' da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Yenibahçeli Ördek İsmail adlı bir yeniçeri efendisinin oğludur. Öğrenim gördükten sonra yeniçeri kaleminde baş halife ve yeniçeri efendisi oldu. Bu görevde iken Muharrem 1107-08/ Ağustos-Eylül 1695- Temmuz-Ağustos 1696'da Nemçe seferinde yeniçeri kâtibi iken Belgrat'ta vefat etti. Belgrat'ta medfundur. Tuhfe-i Nâilî'ye göre, ölüm yılını Sâlim'in 1106/1694-95; Sicill'in 1108/1696-97 göstermesi yanlıştır. (Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97: 4/534) Kaynaklar mürettep Dîvân'ı olduğunu bildirmektedir. (Abdülkadiroğlu 1999: 427; Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97: 4/534)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 534.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 246

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Viren izâruna hatt-ı siyehle tâb sana

Sahîfe-i kameri eyledi kitâb sana

Yakardı sakfını arşun şu'â-ı mihr-i rûhun 

Bilürdüm olmasa perde bu nüh kıbâb sana

Ümîd odur ki varup i'tizâra dergehüne

Recâsı budur ise Nâzım intisâb sana

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 428)

***

Urdum firâk-ı rûyun ile dâg-dâguma

Yakdum fetîl kendü elimle çerâguma

Ellerle sohbet itdügün ey gonce-fem senün

Bir bir nesîm geldi didi hep kulaguma

İşret demide duhter-i rez her gice benüm

Humlarla şîşelerle gelürdi ayaguma

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 429)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YeriGörüntüle
4TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Doğum YılıGörüntüle
7TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Ölüm YılıGörüntüle
10TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838MeslekGörüntüle
11Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65MeslekGörüntüle
13TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Çilingird. 22 Mayıs 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle