NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1751-52/1165)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Çağatay)

Asıl adı Rahmetullah’tır. Sâlim Tezkiresi'nde Buhara'da; Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistan'da doğduğu kaydedilmiştir. Çorlulu Alî Paşa’nın vezirliği sırasında Özbek elçisi ile İstanbul’a gelip dört ay İstanbul’da kaldı. Daha sonra Mekke’ye gidip hacceyledikden sonra yine İstanbul’a geldi. Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistanlı olduğunun kaydedilmesi ve Sâlim Tezkiresi'nde Özbekistan elçisiyle ile ilgili olan malumatlar, Nazîmâ'nın Çağatay sahası şairlerinden olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yaklaşık 1165/1751-52 yılında vefat etti. (Kurnaz vd. 2001: II/1079)

Nakşibendî tarikatına mensup bir derviştir. Farsça şiir söylemede ustadır. Eserinin olup olmadığı hususunda kaynaklarda bilgiye rastlanmamakla birlikte, şiirlerinden örnek olarak iki beytine yer verilmiştir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1079.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım).Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 425.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ve Lehû ez-Türkiyyât

Dehen açılmaya hatt-ı lebi ma’lûm olmaz

Mani-i nâme-i pîçîdesi mefhûm olmaz

 

Yâr içün tâze gazel söyleyelim kaddi gibi

Öyle bir mısrâ‘-ı berceste-i manzûm olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YeriGörüntüle
2REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Doğum YeriGörüntüle
4EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YılıGörüntüle
5REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Doğum YılıGörüntüle
7EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Ölüm YılıGörüntüle
8REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Madde AdıGörüntüle
14REVNAK, Şeyh Seyyid Halil Efendid. ? - ö. 1812-13Madde AdıGörüntüle
15SEYYİD BURHANEDDİN, Hüseyind. 1166 - ö. 1244Madde AdıGörüntüle