NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1751-52/1165)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Çağatay)

Asıl adı Rahmetullah’tır. Sâlim Tezkiresi'nde Buhara'da; Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistan'da doğduğu kaydedilmiştir. Çorlulu Alî Paşa’nın vezirliği sırasında Özbek elçisi ile İstanbul’a gelip dört ay İstanbul’da kaldı. Daha sonra Mekke’ye gidip hacceyledikden sonra yine İstanbul’a geldi. Tuhfe-i Nâilî'de Özbekistanlı olduğunun kaydedilmesi ve Sâlim Tezkiresi'nde Özbekistan elçisiyle ile ilgili olan malumatlar, Nazîmâ'nın Çağatay sahası şairlerinden olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Yaklaşık 1165/1751-52 yılında vefat etti. (Kurnaz vd. 2001: II/1079)

Nakşibendî ekolüne mensup bir derviştir. Farsça şiir söylemede ustadır. Eserinin olup olmadığı hususunda kaynaklarda bilgiye rastlanmamakla birlikte, şiirlerinden örnek olarak iki beytine yer verilmiştir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1079.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım).Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 425.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Ve Lehû ez-Türkiyyât

Dehen açılmaya hatt-ı lebi ma’lûm olmaz

Mani-i nâme-i pîçîdesi mefhûm olmaz

Yâr içün tâze gazel söyleyelim kaddi gibi

Öyle bir mısrâ‘-ı berceste-i manzûm olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 672).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Doğum YeriGörüntüle
3SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YılıGörüntüle
5NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Doğum YılıGörüntüle
6SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Madde AdıGörüntüle
14NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Madde AdıGörüntüle
15SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle