NAZMÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1679/1090)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Ahmed’dir. İstanbulludur. Hayatı hakkında en ayrıntılı bilgileri Safâyî vermiştir. İyi bir eğitim alan Nazmî, kadılık vazifesinde birçok pâyeler kazandıktan sonra bir “sevdâ”ya tutulup görevinden ayrılmış, çevresiyle ilişkisini kesmiştir. Zâl Paşa Medresesi hücrelerinden birinde iken 1090/ 1679 senesinde vefat etmiştir (Çapan 2005: 599). Sicill-i Osmanî’de “Nazmî Mehmed Efendi” başlığı altında verilen bilgiler (Akbayır 1996: 1241), “Nazmî Ahmed Efendi”nin hayatı ile örtüşmektedir. Bir isim karışıklığı olduğu, burada tanıtılan kişinin aslında “Nazmî Ahmed Efendi” olduğu söylenebilir.

Kaynaklarda belirtildiğine göre Nazmî, Dîvân sahibi bir şairdir ancak dünyayla ilişkisini kesince mürettep Dîvân’ıyla ilgilenmemiş ve eseri söz hırsızları arasında kaybolmuştur (Akbayır 1996: 1241; Çapan 2005: 599). Nazmî’nin mâhir bir şair olduğunu belirten Safâyî, onun şiirlerini “tâb-dâr” olarak nitelemiş, örnek verdiği aşağıdaki gazeli için de “bî-bedel” ifadesini kullanmıştır (Çapan 2005: 599).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr) . Ankara: AKMB Yay.

Kurnaz, Cemal (2001). Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLâL DEMİR
Yayın Tarihi: 27.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Bildüm visâl-i dilbere mâniʿ vücûd imiş

Mahv-ı vücûd mâye-i bezm-i şuhûd imiş

ʿÂlemde ser-bürîde -i mikrâs-ı ʿaşk olan 

Mânend-i şemʿ bârika-senc-i suʿûd imiş

ʿÂşık hemîşe kayd-ı taʿallukdan el çeküp

Fârig-nişîn-i fikret-i bûd u ne-bûd imiş

Olmaz terâne-senc-i gül ey ʿandelîb-i zâr

ʿAşk ehl-i derde mâniʿ-i güft ü şünûd imiş

Nazmî verâ-yı perde-i gayba nazar hemân

Eczâ-yı kâ’inât-ı cihân bir nümûd imiş

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. s. 1069.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Doğum YeriGörüntüle
4Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Doğum YılıGörüntüle
7Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Ölüm YılıGörüntüle
10Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006MeslekGörüntüle
12Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922MeslekGörüntüle
13Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Üzel, Halitd. 1900 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Kutluer, Sadullahd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Madde AdıGörüntüle