NAZMÎ, Hasan Dede

(d. ?/? - ö. 1125/1713-14)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan’dır. Saraybosna’da doğdu. Bosna’daki ilk mesnevihânlardan birisi olan Tevekkülî Dede’den etkilenerek Mevlevilik yolunu seçti. Bir müddet Konya Mevlevihanesi’nde hizmet, riyazet ve ibadetle meşgul olduktan sonra Mısır’da Kahire Mevlevîhânesi şeyhliğine getirildi. Bazı şahsi işleri için (Ayvansarâyî’ye göre şeyhliği terk ederek) İstanbul’a geldi ve “duhûlu’l-cennet” ifadesinin ebcetteki karşılığı olan 1125 /1713-14 senesinde burada vefat etti.

Kaynaklarda şiir ve nesir sahalarında eser verdiği belirtilen (Mehmed Süreyya 1311: 560) Nazmî’nin şiirlerinden bir iki beyt dışında örnek bulunmamaktadır.

 

 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayansarâyî- Vefâyât-ı Ayvansarâyî.  İstanbul: Buhara Yay. 162.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 497.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1070.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 560.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 424b.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.  426.

Trako, Salih (1988). “Sarayevo'da Mesnevi Dersleri ve Mesnevihanlar Üzerine”. I. Milletlerarası MevlânaKongresi. Konya. 145.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Olur âgeşte-i hûn-ı sitem tîg-ı melâmetle

Şehîdân-ı muhabbet eylemez şemşîrden feryâd

* * *

Nazmiyâ çek ayaguñ mey-gededen dillendüñ

Der-i mey-hâneye lutf eyle hemân girmeyi gör 

(Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
3NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YılıGörüntüle
6NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
8NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
9NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
11NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
12NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635MeslekGörüntüle
13ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
17NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Madde AdıGörüntüle
18NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle