NAZMÎ, Hasan Dede

(d. ?/? - ö. 1125/1713-14)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan’dır. Saraybosna’da doğdu. Bosna’daki ilk mesnevihânlardan birisi olan Tevekkülî Dede’den etkilenerek Mevlevilik yolunu seçti. Bir müddet Konya Mevlevihanesi’nde hizmet, riyazet ve ibadetle meşgul olduktan sonra Mısır’da Kahire Mevlevîhânesi şeyhliğine getirildi. Bazı şahsi işleri için (Ayvansarâyî’ye göre şeyhliği terk ederek) İstanbul’a geldi ve “duhûlu’l-cennet” ifadesinin ebcetteki karşılığı olan 1125 /1713-14 senesinde burada vefat etti.

Kaynaklarda şiir ve nesir sahalarında eser verdiği belirtilen (Mehmed Süreyya 1311: 560) Nazmî’nin şiirlerinden bir iki beyt dışında örnek bulunmamaktadır.

 

 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayansarâyî- Vefâyât-ı Ayvansarâyî.  İstanbul: Buhara Yay. 162.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 497.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1070.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 560.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 424b.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.  426.

Trako, Salih (1988). “Sarayevo'da Mesnevi Dersleri ve Mesnevihanlar Üzerine”. I. Milletlerarası MevlânaKongresi. Konya. 145.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Olur âgeşte-i hûn-ı sitem tîg-ı melâmetle

Şehîdân-ı muhabbet eylemez şemşîrden feryâd

* * *

Nazmiyâ çek ayaguñ mey-gededen dillendüñ

Der-i mey-hâneye lutf eyle hemân girmeyi gör 

(Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YeriGörüntüle
2ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YeriGörüntüle
4Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YılıGörüntüle
5ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YılıGörüntüle
7Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Ölüm YılıGörüntüle
8ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
9FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Ölüm YılıGörüntüle
10Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957MeslekGörüntüle
11ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
12FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59MeslekGörüntüle
13Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Madde AdıGörüntüle
17ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
18FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Madde AdıGörüntüle