NAZMÎ, Hasan Dede

(d. ?/? - ö. 1713-14/1125)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan’dır. Saraybosna’da doğdu. Bosna’daki ilk mesnevihânlardan birisi olan Tevekkülî Dede’den etkilenerek Mevlevilik yolunu seçti. Bir müddet Konya Mevlevihanesi’nde hizmet, riyazet ve ibadetle meşgul olduktan sonra Mısır’da Kahire Mevlevîhânesi şeyhliğine getirildi. Bazı şahsi işleri için (Ayvansarâyî’ye göre şeyhliği terk ederek) İstanbul’a geldi ve “duhûlu’l-cennet” ifadesinin ebcetteki karşılığı olan 1125 /1713-14 senesinde burada vefat etti.

Kaynaklarda şiir ve nesir sahalarında eser verdiği belirtilen (Mehmed Süreyya 1311: 560) Nazmî’nin şiirlerinden bir iki beyt dışında örnek bulunmamaktadır.

 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayansarâyî- Vefâyât-ı Ayvansarâyî. ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 162.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 497.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1070.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 560.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 424b.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzelâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.  426.

Trako, Salih (1988). “Sarayevo'da Mesnevi Dersleri ve Mesnevihanlar Üzerine”. I. Milletlerarası MevlânaKongresi. Konya. 145.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 08.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Olur âgeşte-i hûn-ı sitem tîg-ı melâmetle

Şehîdân-ı muhabbet eylemez şemşîrden feryâd

* * *

Nazmiyâ çek ayaguñ mey-gededen dillendüñ

Der-i mey-hâneye lutf eyle hemân girmeyi gör 

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Ali Enver-Semâ-hâne-i Edeb. Ankara: TTK Yay. 203.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YeriGörüntüle
3FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YılıGörüntüle
6FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Ölüm YılıGörüntüle
9FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957MeslekGörüntüle
12FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Madde AdıGörüntüle
18FİRÂKÎ, Mustafad. 1775 - ö. ?Madde AdıGörüntüle