NAZMÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1679/1090)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Şeyhülislam sâbık Hoca-zâde Mesûd Efendi’den mülâzım olmuştur. Anadolu’da bir müddet kadılık yaptıktan sonra Hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensârî civarında Zâl Paşa Medresesi'nde inzivaya çekildi. İnzivada iken 1090/1679 yılında vefat etti (Özcan 1989: 708).

Şakaik ve Sicill-i Osmanî’de Nazmî’nin divan sahibi olduğu belirtilir, ancak edebî yönü hakkında bilgi verilmez..

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eşʻâr. Ankara: AKM Yay.

Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Özcan, Abdülkadir (hzl.)(1989). Şakaik-ı Nuʻmaniye ve Zeyilleri. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Bu gülzâra gelüp ol kâmeti şimşâd ayak basmış

Temâşâsına gelmiş bende vü âzâd ayak basmış

Gül-i ruhsârı solmış kâküli olmış perâkende

Meger kim bâg-ı hüsnine el irmiş yad ayak basmış

Dil-i Nazmî gibi bir şûh şâʻir gelmedi dehre

Niçe sâhir gelüp gitmiş niçe üstâd ayak basmış

(Özcan, Abdülkadir (hzl.). (1989). Şakaik-ı Nuʻmaniye ve Zeyilleri. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 708.) 

Âdem bihişt rûyını itmez mi ârzû

Kim dâne dâne hâlle memlû taraf taraf

***

Hâl-i siyehin sanur idüm dâne-i maksûd

Bilmezlük ile mürg-i dili dâma düşürdüm

***

Tek dil-berüm ol Yûsuf-ı gül-pîrehen olsun

Yaʻkûb-ı dilün menzili beytü’l-hazen olsun

***

Çîn-i ebrû kim cebîninde girihler baglamış

Bahr-i tâb-ı belâdur itmiş emvâcın ʻıyân

Hıtta-i hattun seyâhat eylemezdi Hızr-ı dil

Bulsa laʻlünde eger âb-ı hayât-ı câvidân 

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eşʻâr. Ankara: AKM Yay. 471-472.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985Doğum YeriGörüntüle
2ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985Doğum YılıGörüntüle
5ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985MeslekGörüntüle
11ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882MeslekGörüntüle
12SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Garan, Muvaffak İhsand. 1911 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle
17ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
18SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle