NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşa

(d. 1819/1234 - ö. 1893/1310)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1234/1819 de Südlice'de doğdu. Südlice Tekkesi şeyhi Süleyman Sıdkı Efendinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra. Sa'diye ekolünde sülûkunu tamamladı. Babası hilâfet verdi. Askerlik mesleğine girerek ilerledi. Rus savaşında mirlivalıkla “Gözleve” topcu kumandanlığında bulundu. Bu harbe dair Fransızlar tarafından yazılan eserde “Nâci Paşa adıyla yad ve mahirane hizmetleri takdir olunan zat, Necâ Paşa'dır." şeklinde anıldı. Emekli olduktan sonra babasının yerine geçti ve inzivaya çekildi. 1310/1893'te İstanbul'daki evinde vefat eyledi. Südlice tekkesinin haziresine defnolundu.

Arap, Fars ve Nemse dillerine hakim idi. Topculuğa dair bazı eserleri tercüme ettiyse de basılmadı. Türkce ve Farsça şiirleri kayboldu.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II.İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mihr-i rûyından mı tâbım âteş-i dilden midir

Bülbülün feryâdı bilmem hâr mı gülden midir

Öyle mest oldum ki geçdim kayd-ı nâm ü nengden

Nergis-i sâkî mi yâ destindeki mülden midir

Bûstânda şimdi bir hoş-bû mu'attar eyledi

Gönlümü âyâ ki zülfünden mi sünbülden midir

Gerdenin bükmüşsün ey gonce neden mahzûnsun

Iztırâbın yoksa âh u zâr-ı bülbülden midir

Lutf edip yârin Necâ bir bûse va'd etti velî

Bilmezim maksâdını lebden mi kâkülden midir

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II.İstanbul: Dergâh Yay. 1163.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çongar, Yılmazd. 28 Aralık 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ITRÎ Buhûrîzâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
3FAZÎL, Cemâlzâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YılıGörüntüle
6HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9VÂSIF, Yağcıoğlu Ömer Kâhyad. ? - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10Özalp, Kazımd. 1880 - ö. 6 Haziran 1967MeslekGörüntüle
11Hasan Vasfi Uçkand. 15 Ağustos 1929 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÎRZÂ MUHAMMED HAYDAR KÖREGAN, Haydar Mîrzâ Duglatd. 1499 - ö. 1551MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİHNÎ, Çermiklid. ? - ö. 1863 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHRÎ, Bahrî Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17SEYYİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle