NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşa

(d. 1234/1819 - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1234/1819 de Südlice'de doğdu. Südlice Tekkesi şeyhi Süleyman Sıdkı Efendinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra. Sa'diye tarikatında sülûkunu tamamladı. Babası hilâfet verdi. Askerlik mesleğine girerek ilerledi. Rus savaşında mirlivalıkla “Gözleve” topcu kumandanlığında bulundu. Bu harbe dair Fransızlar tarafından yazılan eserde “Nâci Paşa adıyla yad ve mahirane hizmetleri takdir olunan zat, Necâ Paşa'dır." şeklinde anıldı. Emekli olduktan sonra babasının yerine geçti ve inzivaya çekildi. 1310/1893'te İstanbul'daki evinde vefat eyledi. Südlice tekkesinin haziresine defnolundu.

Arap, Fars ve Nemse dillerine hakim idi. Topculuğa dair bazı eserleri tercüme ettiyse de basılmadı. Türkce ve Farsça şiirleri kayboldu.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergâh Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mihr-i rûyından mı tâbım âteş-i dilden midir

Bülbülün feryâdı bilmem hâr mı gülden midir

 

Öyle mest oldum ki geçdim kayd-ı nâm ü nengden

Nergis-i sâkî mi yâ destindeki mülden midir

 

Bûstânda şimdi bir hoş-bû mu'attar eyledi

Gönlümü âyâ ki zülfünden mi sünbülden midir

 

Gerdenin bükmüşsün ey gonce neden mahzûnsun

Iztırâbın yoksa âh u zâr-ı bülbülden midir

 

Lutf edip yârin Necâ bir bûse va'd etti velî

Bilmezim maksâdını lebden mi kâkülden midir

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II.İstanbul: Dergâh Yay. 1163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suzan Nur Başarsland. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂ’İB, Celeb Paşa-zâde İbrahim Tâ’ib Efendid. ? - ö. 8 Eylül 1697Doğum YeriGörüntüle
3Şeyda Koçd. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIF, Yağcıoğlu Ömer Kâhyad. ? - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009MeslekGörüntüle
11Gültekin Sâmanoğlud. 2 Kasım 1927 - ö. 11 Nisan 2003MeslekGörüntüle
12SÂ'İB AHMED BEYd. ? - ö. 1919MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂKIM, Giritli-zâde Abdülazîz Râkım Beyd. 1820 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle
17NİGÂRÎ, Haydar Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
18İsmail Gaspıralıd. 21 Mart 1851 - ö. 24 Eylül 1914Madde AdıGörüntüle