NECÎB, İbrahim Bey

(d. 1177/1763-64 - ö. 1234/1818-19)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 326-327). Bu esere göre Bağdat valisi Ömer Paşa'nın kardeşi; Kethüda Bekir Bey'in oğludur. Aslen Gürcü olup Bağdat'ta doğdu. Sarf ve Nahiv ile özellikle "heyet" alanında oldukça yetenekliydi. Davut Paşa'nın ilgisini çekti. Elli beş sene yaşadı. 1234/1818-19 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 326-327). Şair elli beş yaşında vefat ettiğine göre vefat yılından vefat ettiği yaş çıkarıldığında doğum yılı 1177/1763-64 çıkmaktadır. 

Şiirlerinde Necîb mahlasını kullandı. Davud Paşa'ya bir kaside kaleme aldı. Bir başka manzumesinde Sâfî mahlaslı Horos Efendi'ye tarizde bulundu. Gazellerine Feyzî Efendi tahmis yazdı. Musiki konusunda da yetenekliydi. Mahur makamında bir eser besteledi (Akkuş 2008: 326-327).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.327-330.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

N'ola alsam ele şevk ile kilk-i anber-efşânı

Tabî'at medha cezm itmiş gibi bir zât-ı zîşânı

Ne zât ol zât-ı âsaf-menkabet İskenderî-himmet

Kemâl-i re'yi ihyâ eyledi devr-i Süleymânı

Şifâ-yâb oldu âlem sâye-i bîd-i hümâsından

Tebâyâmı teberrüd eyledi dârû-yı ihsânı

Aristo görmemişdi vakt-i İskenderde bu adli

Ne mümkin kimse gördi devr-i Dârâ'da bu devrânı

Bulursa terbiyet âb u hevâ-yı feyz ü lutfuyla

Olur şâhında her gül-nâr bir yâkût-u rummânî

Şenîden key buved mânend-i dîden ey kerem-pîşe

Seni gördüm keremde lîk işitdim bermekiyyânı

Utârid fazlını zerrîn kalemle levh-i gerdûna

Yazar binde birin ammâ beyâna yokdur imkânı

Horûs u karga kimdir andelîbe hem-zebân olsun 

Olur mu zâga tûtî ile ura laf-ı sühendânı 

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 327-330).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
2VÂLİHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
5VÂLİHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
8VÂLİHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂLİHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
14VÂLİHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833Madde AdıGörüntüle