NECÎB, İbrahim Bey

(d. 1177/1763-64 - ö. 1234/1818-19)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 326-327). Bu esere göre Bağdat valisi Ömer Paşa'nın kardeşi; Kethüda Bekir Bey'in oğludur. Aslen Gürcü olup Bağdat'ta doğdu. Sarf ve Nahiv ile özellikle "heyet" alanında oldukça yetenekliydi. Davut Paşa'nın ilgisini çekti. Elli beş sene yaşadı. 1234/1818-19 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 326-327). Şair elli beş yaşında vefat ettiğine göre vefat yılından vefat ettiği yaş çıkarıldığında doğum yılı 1177/1763-64 çıkmaktadır. 

Şiirlerinde Necîb mahlasını kullandı. Davud Paşa'ya bir kaside kaleme aldı. Bir başka manzumesinde Sâfî mahlaslı Horos Efendi'ye tarizde bulundu. Gazellerine Feyzî Efendi tahmis yazdı. Musiki konusunda da yetenekliydi. Mahur makamında bir eser besteledi (Akkuş 2008: 326-327).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.327-330.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

N'ola alsam ele şevk ile kilk-i anber-efşânı

Tabî'at medha cezm itmiş gibi bir zât-ı zîşânı

Ne zât ol zât-ı âsaf-menkabet İskenderî-himmet

Kemâl-i re'yi ihyâ eyledi devr-i Süleymânı

Şifâ-yâb oldu âlem sâye-i bîd-i hümâsından

Tebâyâmı teberrüd eyledi dârû-yı ihsânı

Aristo görmemişdi vakt-i İskenderde bu adli

Ne mümkin kimse gördi devr-i Dârâ'da bu devrânı

Bulursa terbiyet âb u hevâ-yı feyz ü lutfuyla

Olur şâhında her gül-nâr bir yâkût-u rummânî

Şenîden key buved mânend-i dîden ey kerem-pîşe

Seni gördüm keremde lîk işitdim bermekiyyânı

Utârid fazlını zerrîn kalemle levh-i gerdûna

Yazar binde birin ammâ beyâna yokdur imkânı

Horûs u karga kimdir andelîbe hem-zebân olsun 

Olur mu zâga tûtî ile ura laf-ı sühendânı 

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 327-330).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
3FİKRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
6FİKRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Ölüm YılıGörüntüle
9FİKRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FİKRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
14ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Madde AdıGörüntüle
15FİKRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle