NEF'Î, Erzurumlu Resûl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Resûl Efendi'dir. Memleketinde öğrenim gördükten sonra Şam'a giderek Şam valisinin kâtipliğini yaptı. Ölüm tarihi belli olmamakla beraber kaynaklar Abdülmecîd devrinde vefat ettiğini bildiriyor.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kâkül-i şeb-rengini itdikçe ol meh pîç ü ham

Âşık-ı mehcûruna gelmek gerek bin derd ü gam

Hâline ben dâne-i dâm-ı dil-i şeydâ didim

Vech-i ahsenle bize yüz virmedi ol gonca-fem

Gülşen-i dil o gülün cây-ı karârıdır hemân

Bülbül-âsâ nice efgân itmeyem her subh-dem

Nükte-sencîde bulunmaz peyrev-i Nef'î bugün

Reşk ider eş'ârına Bâkî olursa Muhteşem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 418.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Doğum YeriGörüntüle
3YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941Doğum YılıGörüntüle
5ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Doğum YılıGörüntüle
6YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Ölüm YılıGörüntüle
9YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941MeslekGörüntüle
11ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915MeslekGörüntüle
12YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEMAL/HAFIZ MİKDAT, Mikdatd. 01.01.1866 - ö. 01.01.1941Madde AdıGörüntüle
17ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Madde AdıGörüntüle
18YAVUZER, İhsan Yavuzerd. 01.02.1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle