NEF'Î, Trabzonlu

(d. ?/? - ö. 1313/1895 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Osman'dır, Nef'î mahlasıdır. Trabzon'da doğmuştur. Trabzonlu Hacı Bilâl Efendi'nin oğludur. Babası emlak ve arazi sahibi idi. Mahalle sıbyan mektebinde okuduktan sonra özel hocalardan yazı, inşa ve Farsça dersleri aldı. Gençliği zevk ve safa ile geçti. Ticaretle meşgul oldu. 1892-1893 yıllarında Erzurum ve Bayburt'ta baş gösteren kıtlık üzerine onlara karşılıksız zahire gönderdi. Buna mükafat olarak kendisine Sâlise Rütbesi verildi ki bu rütbe askeri rütbelerden binbaşıya eşittir. Birkaç yıl belediye azalığı, 1895'te seçimli mahkeme üyeliği yaptı. Muhacir olarak gittiği Sinop'ta vefat etti. Ölüm tarihi bilinmiyor. Ord. Prof. Kazım İsmail Gürkan, Nef''î Osman Efendi'nin torunudur.

Hoş sohbet açık sözlü ve hayırsever biriydi. Hikemî ve edebî latifeleriyle tanınmıştı. Hammâmizâde İhsan onun sohbetlerinden zevk aldığını söylerdi. Nef'î'nin elde ancak birkaç şiir örneği vardır. Şiirlerini hem aruzla hem de heceyle yazmıştır. Trabzon şehir mezarlığının 38. parselinde Yahyâ Reis'e ait 1870 tarihli mezar kitabesindeki tarih manzumesi ona aittir. Bu kitabede Yahyâ Reis'in hayatı, denizcilik ve gemicilik terimleriyle süslenen edebi sanatlarla pek nefis bir biçimde anlatılmıştır. Bu şiir onun edebiyatı çok iyi bilen ve bunu yansıtan bir şair olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Akbulut, Ömer (1952). Trabzon Şairleri. Trabzon.

Akbulut, Ömer (1970). Trabzon Meşhurları Bibliyografyası. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). "Nef'î Osman Efendi". C. VII. İstanbul: Dergah Yay. 6.

Yüksel, Murat (1991). Trabzon'da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeler. 3 C. İstanbul.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Yahyâ Re'is'in Mezar Kitabesine Yazılan Tarih

Lenger-endâz-ı yem-i bâkî olup Yahyâ re'îs

Keştî-i cismi dümen tutdu huzûr-ı Hazret'e

Yelken-i maksûdunu açdırmadı bâd-ı ecel

Âkıbet başdankara bindirdi seng-i rıhlete

Nice yıllar kıç kamarasında yan gelmiş iken

Şimdi baş vermiş vücûd-ı nâzı hâk-i firkate

Aldı deryâdan Murâd-âsâ murâdın âkıbet

Zevrak-ı maksûdunu çekdi kenâr-ı rahmete

Nef'î târîh-i güher yazıldı bir orsa ile

"Açdı sancak mezza-kabya fonda etdi cennete" (1287)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon. 315-317.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
2Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
8Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874MeslekGörüntüle
11Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
17Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle