NEVRES, Nevres-i Sâlis

(d. ?/?? - ö. 19. yy./?)
divan ve halk şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler sınırlıdır. Nevres-i Sâlis olarak tanındı. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şiirlerinden 19. yüzyılda yaşadığı, Kerkük’ü yurdu olarak bildiği anlaşılmaktadır. Yine şiirlerinden Halep ve Diyarbakır dolaylarına seyahatler yaptığı ve buralarda dostlar edindiği sonucuna varılmaktadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Yerli cönklerde şiirlerine rastlanmaktadır. Şiirlerinden bir kısmı Ata Terzibaşı tarafından yayımlandı (Öbek vd. 2013: 121-140).

Nevres-i Sâlis, hem aruz hem de hece ile şiirler kaleme almıştır. Aruz ile yazdığı gazellerinde geleneğin klişe ve mecazlarına bağlı kalmıştır. Sade, akıcı ve ahenkli bir söyleyişi benimsemiş olsa da klasik şiirin bayağı taklitçiliğinden öteye geçememiştir. Özellikle on birli hece ölçüsü ile yazdığı âşık tarzı koşmaları canlı ve çekicidir. Şiirlerindeki tasvirler çok canlıdır.

Kaynakça

Öbek, Ali İhsan, Ayşe Taşralı (hzl.). (2013). Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri. 2. Kitap. İstanbul: Ötüken Yay.

Saatçi, Suphi (1997). “Nesres-i Sâlis”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 6. Ankara: KB Yay. 371-373.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çünki âşıksın gönül bir nevcivân lâzım sana

Mâhrû goncadehân bir mûmiyân lâzım sana

Çeşmi sâgar lebi mey nîm nigâhı sâki

Gerden-i sîmîn sürâhî gülsitân lâzım sana

Vasl-ı âgûşa dilersen almak ol dildâdeyi

Kalbini teshîr içün bir dilsitân lâzım sana

İ'tidâl-i kadd ü kâmet olsa da vermez zarar

İşve ü nâz ü kirişme hüsn ü ân lâzım sana

Sîne-i kâfûru sardıkda dil-i pürzahmına

Nevresâ sabr u sükûn zabt-ı inân lâzım sana

Öbek, Ali İhsan, Ayşe Taşralı (hzl.). (2013). Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri. 2. Kitap. İstanbul: Ötüken Yay. 121-122.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neciboğlu, Cevatd. 1893 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
2TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YeriGörüntüle
3Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YeriGörüntüle
4Neciboğlu, Cevatd. 1893 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
5TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YılıGörüntüle
6Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YılıGörüntüle
7Neciboğlu, Cevatd. 1893 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
8TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
9Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Ölüm YılıGörüntüle
10Neciboğlu, Cevatd. 1893 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Neciboğlu, Cevatd. 1893 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
14TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Madde AdıGörüntüle
15Esin, Necmettin Necipd. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Madde AdıGörüntüle