NEVRES, Nevres-i Sâlis

(d. ??/? - ö. ?/19. yy.)
divan ve halk şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler sınırlıdır. Nevres-i Sâlis olarak tanındı. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şiirlerinden 19. yüzyılda yaşadığı, Kerkük’ü yurdu olarak bildiği anlaşılmaktadır. Yine şiirlerinden Halep ve Diyarbakır dolaylarına seyahatler yaptığı ve buralarda dostlar edindiği sonucuna varılmaktadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Yerli cönklerde şiirlerine rastlanmaktadır. Şiirlerinden bir kısmı Ata Terzibaşı tarafından yayımlandı (Öbek vd. 2013: 121-140).

Nevres-i Sâlis, hem aruz hem de hece ile şiirler kaleme almıştır. Aruz ile yazdığı gazellerinde geleneğin klişe ve mecazlarına bağlı kalmıştır. Sade, akıcı ve ahenkli bir söyleyişi benimsemiş olsa da klasik şiirin bayağı taklitçiliğinden öteye geçememiştir. Özellikle on birli hece ölçüsü ile yazdığı âşık tarzı koşmaları canlı ve çekicidir. Şiirlerindeki tasvirler çok canlıdır.

Kaynakça

Öbek, Ali İhsan ve Ayşe Taşralı (hzl.). (2013). Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri. 2. Kitap. İstanbul: Ötüken Yay.

Saatçi, Suphi (1997). “Nesres-i Sâlis”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 6. Ankara: KB Yay. 371-373.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çünki âşıksın gönül bir nevcivân lâzım sana

Mâhrû goncadehân bir mûmiyân lâzım sana

Çeşmi sâgar lebi mey nîm nigâhı sâki

Gerden-i sîmîn sürâhî gülsitân lâzım sana

Vasl-ı âgûşa dilersen almak ol dildâdeyi

Kalbini teshîr içün bir dilsitân lâzım sana

İ'tidâl-i kadd ü kâmet olsa da vermez zarar

İşve ü nâz ü kirişme hüsn ü ân lâzım sana

Sîne-i kâfûru sardıkda dil-i pürzahmına

Nevresâ sabr u sükûn zabt-ı inân lâzım sana

(Öbek, Ali İhsan ve Ayşe Taşralı (hzl.). (2013). Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri. 2. Kitap. İstanbul: Ötüken Yay. 121-122.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Doğum YeriGörüntüle
4ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Doğum YılıGörüntüle
7ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Ölüm YılıGörüntüle
10ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
14KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
15KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Madde AdıGörüntüle