NİHÂLÎ, Zâ'im İbrahim Ağa

(d. ?/? - ö. 1192/1778-79)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nihâlî'nin asıl adı İbrahim'dir. Kasımpaşa'da doğdu. 1192/1778-79 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’ye göre, kul kethüdası ve yeniçeri ağası olarak görev yaptı ve 1193/1779-80'de vefat etti (Akbayar 1996: 56)

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî Osmanlı Ünlüleri. çev. Seyit Ali Kahraman. C.3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 56.

Çiftçi Ömer (hzl.) Fatîn Davud – Hâtimetü’l-eş’âr. [ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0] (erişim tarihi: 19.09.2014). 

Yılmaz, Ahmet (2000) Mecelletü’n-Nisâb Fihristi. Konya: Selçuk Üniversitesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. İRFAN POLAT
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
6SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Doğum YılıGörüntüle
7BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
10BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14MeslekGörüntüle
12SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23MeslekGörüntüle
13BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BENDÎ, Osman Çelebid. ? - ö. 1712-13Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Madde AdıGörüntüle
18SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Madde AdıGörüntüle