NİHÂLÎ, Zâ'im İbrahim Ağa

(d. ?/? - ö. 1778-79/1192)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Nihâlî'nin asıl adı İbrahim'dir. Kasımpaşa'da doğdu. 1192/1778-79 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî’ye göre, kul kethüdası ve yeniçeri ağası olarak görev yaptı ve 1193/1779-80'de vefat etti (Akbayar 1996: 56)

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî Osmanlı Ünlüleri. çev. Seyit Ali Kahraman. C.3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 56.

Çiftçi Ömer (hzl.) Fatîn Davud – Hâtimetü’l-eş’âr. [ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0] (erişim tarihi: 19.09.2014). 

Yılmaz, Ahmet (2000) Mecelletü’n-Nisâb Fihristi. Konya: Selçuk Üniversitesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. İRFAN POLAT
Yayın Tarihi: 24.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
2BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Doğum YeriGörüntüle
3ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
5BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Doğum YılıGörüntüle
6ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
8BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Ölüm YılıGörüntüle
9ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
11BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718MeslekGörüntüle
12ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
13DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞ HASAN ZİHNÎd. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle
17BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Madde AdıGörüntüle
18ATÛFÎ, Sûfîzâde, Şeyh Atûfî Abdullah Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle