NİMETÎ, Ahmed Nimetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1709-10/1121)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmed Nimetî Efendi. Asıl adı Ahmet'tir. Bolu sancağındaki bir köyde doğdu. Gençliğinde İstanbul'a giderek şair Birgivizâde İsmetî'ye hizmet etti. Öğrenimini onun sayesinde yaptı. Daha sonra ona kethüda oldu. Divan-ı hümayun kâtipliği ve teşrifatçılığı yaptı Teşrifatçılık hizmetinde iken vefat etti. (İnce 2005: 674, Çapan, 2005: 621).

Ölüm tarihini Salim 1120/1708-09 (İnce 2005: 674); diğer kaynaklar 1121/1709-10 olarak verirler. (Çapan, 2005: 621, Arslan 1994:108).

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Bin şerm ile ruhsâruna nisbet güli buldum

Zülf-i siyehün medh iderek sünbüli buldum

Bin ömr-i girân-mâye deger müjde-i vaslı

Keyfiyyet-i lalinde o mâhun müli buldum

Kimseler dil-dâde-i zülf-i siyâhun olmasun

Mâil-i cellâd- çeşm-i dil-penâhun olmasun

(Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma-ı Şu'arâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.108.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809MeslekGörüntüle
11ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580MeslekGörüntüle
12MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HANÎF, Mehmedd. ? - ö. 1809Madde AdıGörüntüle
17ŞEMSÎ, İsfendiyarzâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle