NİŞÂNÎ, Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1541/948)
divan şairi, beylerbeyi, nişancı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Amasyalı’dır. Amasyalı Ümmet Çavuş’un oğludur. Asıl ismi Mehmed olan Nişânî, Karamanlı Mehmed Paşa ile karıştırılmaktadır. Sultan Selim ve Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulundu. Bir dönem Manisa’da nişancı olarak görev yaptı (Kılıç 2010: 867). İstanbul’dan çıkıp Maraş Beylerbeyi olarak görevlendirildiğinde şu üç tarihi söyledi;

Zihî Paşa-yı Maraş

***

Oldı Paşa-yı Âbilistân ol

***

Mîr-i mîrân Mehemmed Paşa

Maraş’tan sonra Sivas Beylerbeyi olarak görevlendirildi. Bu görevinde iken 948/1541 yılında vefât etti.

Nişânî, Katip Celâl’in öğrencilerinden olup iyi düzeyde Farsça bilmektedir. Hat sanatında ustadır. Sanattan, çeşitli ilimlerden ve tarihten bahsedilen meclisleri ünlüdür. Meclisinde bulunanlar ya Acem asıllı, ya ilim ehli, ya da şairdi. (Kılıç 2010: 868-869).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 04.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Bana mihr itmedi ol mâh-pâre

Benüm gibi kanı bir bî-sitâre 

***

Beni jâle gibi gökden uçurmışdur şeb-i zillet

Çıkarsun pertev-i mihrün yine evc-i süreyyâya (Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 869-870)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Doğum YeriGörüntüle
3HIZRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Doğum YılıGörüntüle
6HIZRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Ölüm YılıGörüntüle
9HIZRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697MeslekGörüntüle
12HIZRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HIZRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hicabi Kırlangıçd. 31 Ocak 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TÂCÎ, Tâceddîn Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1697Madde AdıGörüntüle
18HIZRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle