NÛRÎ, Mehmed Nureddin Cerrahî

(d. 1678/? - ö. 1721/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mutasavvıf şair ve hattat olan Nûrî, İstanbul’da Cerrahpaşa Camiinin karşısındaki Yağcızâde Konağında doğdu. Asıl adı Mehmed Nureddin Cerrahi’dir. Babası IV. Mehmed devrinde mirahor-ı sânîlik yapan Abdullah Ağa, annesi Emine Nesime Hanım'dır. Soyu ashaptan Ebu Ubeydetü’l-Cerrah’a ulaştığı için kendisine Cerrahi nisbesi verildiği söylenmekte ise de Cerrahpaşalı oluşundan dolayıdır, diyenler çoğunluktadır. Çocukluğunda Kur’an okumayı öğrendi, sülüs-nesih ve talik yazılarını meşketti. İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendinin talebesi oldu. Meşhur Divan şairi Nâbî’den edebiyat dersleri aldı. 1696’da Mısır Mevleviyetine kadı olarak tayin edildi; ancak yola çıkmadan Üsküdar’daki Köstendil Müftüsü Şeyh Ali Efendi ile tanışarak Mısır’a gitmeyeceğini bildirip Şeyhe intisab etti. 1703’te sülûkunu tamamlayarak Halvetiye tarikatından icazet aldı. Karagümrük semtinde Canfeda Hatun Camiinin sağ yanında Bakkal İsmail Efendi adında bir zat tarafından yaptırılan eve yerleşerek ibadet ve irşatla meşgul oldu. Daha sonra Darüssaade Ağası Beşir Ağa, bir söylentiye göre de III. Ahmed tarafından Karagümrük’te inşa edilen Cerrahi Dergâhına taşındı ve vefatına kadar burada şeyhlik yaptı. Halvetiye tarikatının Ramazaniye kolunun bir şubesi olan Cerrahiye tarikatını tesis etti. İstanbul’da 1721 yılında vefat ederek, Cerrahi Dergâhının mukabelehanesine defnedildi.

Hayatı, menakıbı ve tarikatı hakkında üç eser kaleme alındı. Nûrî mahlasıyla şiirler yazdı. Eserleri: Murşid-ı Dervişân, Evrâd-ı Kebîr, Evrâd-ı Sağir, Divan. 

Kaynakça

 "Nûrî" (2006). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 654-655.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. YELİZ ÖZAY
Yayın Tarihi: 27.02.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
3ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâded. 1678-79 - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
5TATLI, Hasand. H.1088/M.1677/1678 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AFVÎ, Yakubd. 1678 - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD, Mehmed Emîn Efendid. - - ö. 1718 veya 1721Ölüm YılıGörüntüle
8İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Ölüm YılıGörüntüle
9HALÎLd. ? - ö. 1721-22Ölüm YılıGörüntüle
10SÂLİM, Mehmed Sâlim Efendid. ? - ö. 1157-58MeslekGörüntüle
11ŞÂHÎ, Mîr Şâhî, Mîr Akmelik, Akmelik bin Melik Cemâleddîn-i Fîrûzkûhîd. 1370-71 - 1380-81 ? - ö. 1453MeslekGörüntüle
12SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787MeslekGörüntüle
13SÂDÎ, Seyyid Mehmedd. 1774 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERVİŞ EFENDİd. ? - ö. 1735Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFHÎ, Mehmed Sa'îd El-Hüseynîd. ? - ö. 1752-53Madde AdıGörüntüle
17ATÂYÎ, Atâullah Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Temmuz 1571Madde AdıGörüntüle
18İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Madde AdıGörüntüle