NÛRÎ, Nûrî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında bilgi yoktur. Künyesi Nûrî Bey b. Lutfî Beg b. Abdülkadir Paşa şeklindedir. Enderunludur. Sultan I. Ahmed (1603- 1617) devri şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Osmanlı Saray Tarihi, Tayyarzade Ata. 4.C. İstanbul: Kitapevi Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Olma magrûr eyleyüp taht-ı sa‘âdetde karâr
Ger Süleymân-ı zamân olsan götürmez rûzgâr

Ugramışsın hâne-i vîrâneme dün hışmile
Neye ugradığını bildi o dem bu dil-figâr

Rehrev-i semt-i muhabbet aşk-ı yâr olduk eger
Bilmeziz ey tâli‘-i vârûn çıkar mı cây-ı yâr

Degme bir kuşla şikâr olmaga yok çâre şehâ
Murg-ı dil sayd idenün gözleri şâhîn gerek

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 1108-1109, Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Osmanlı Saray Tarihi, Tayyarzade Ata. 4.C. İstanbul: Kitapevi Yay. 250.