NÛRÎ, Nûrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/III. Murad devri)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Divan-ı Hümayun katipliği yaptı. Sultan III. Murad devrinde vefat etti. Şairliği de vardır.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl.) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler