NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrî

(d. 1249/1833 - ö. 1306/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1249/1833 yılında İzmir'in Pazaryeri Mahallesi'nde doğdu. İzmir'e Tokat'tan gelerek yerleşmiş Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur. Tokadi-zâde sanıyla tanındı. Ünlü şairlerden Tokadî-zâde Şekîb'in babasıdır. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Mehmed Nûrî mahkeme başkâtipliğinde, idare meclisi üyeliğinde ve uzun müddet Osmanlı Bankası İzmir Şubesi Türkçe İşleri kâtipliğinde bulundu. 1306/1889 yılında İzmir'de vefat etti.

Bilinen tek eseri İstanbul'da taşbaskı olarak 38 sayfa hâlinde basılan ve baskı tarihi olmayan Risâle-i Tokadî Mehmed Efendi adlı bir kitaptır. 1869 yılından sonra Aydın gazetesinde şiirleri yayımlandı. Hizmet gazetesinde de 1888 yılında bir kısmı M. N. kısaltmasıyla birkaç şiiri çıktı. 1897 yılında Şu'le-i Edeb dergisinde bazı gazelleri yayımlandı. Oğlu Şekîb Bey onun bazı gazellerini ölümünden sonra 1916 yıllarında yine Şu'le-i Edeb ve Mu'allim dergilerinde yayımladı. Eski tarz ve üslupta yazdığı mevcut şiirlerinde aşk, vuslat ve talihten şikayet gibi eski şiirin temlerini olgun bir şiir diliyle terennüm etmiş olan Mehmed Nûri Efendi, İzmir'de çağdaşı olan Mehmed Sa'îd, Hüseyin Es'ad ve İbrahim Rahmî Efendilerle karşılıklı şiirler meydana getirmiştir.

Kaynakça

Değirmencioğlu, S. (2006). "Mehmed Nuri". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Huyugüzel, Ö. Faruk (2000). İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Semih Erelvanlıd. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sabri Kaliçd. 19 Mayıs 1966 - ö. 23 Eylül 2012Doğum YeriGörüntüle
3Attilâ İlhand. 15 Haziran 1925 - ö. 10 Ekim 2005Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Arapkirlid. 1833 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NEVVÂB, Mir Möhsünd. 1833 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
7AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8NÂZİMÎ, Molla Bilâl Bin Mollâ Yûsufd. 1825 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9RÛMÎ, Mehmed Muhyiddîn Paşad. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
11NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887MeslekGörüntüle
12REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13DİLSÛZ, Mehemmed Emînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Madde AdıGörüntüle
18ABDULLAH MÂHİR EFENDİd. 1649 - ö. 1710Madde AdıGörüntüle