NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendi

(d. ?/? - ö. 1651-52/1062)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Öğreniminin ardından hüsnühatta ilerledi ve divan kâtibi oldu. 1062/1651-52 yılında vefat etti.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.1/1113

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. III. İstanbul: Çağrı Yay. 178.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Şeb ki fânûs-ı hayâli yakdılar mestâneler

Hâk-rîzinden güzel nakş aldılar pervâneler

Mâh-rûy-ı yâre karşu cân verip pervâneler

Bir ayakla raks ederler subha dek peymâneler

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 568)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YeriGörüntüle
2SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
3Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
6Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
9Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960MeslekGörüntüle
11SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920MeslekGörüntüle
12Esra Kahramand. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Örik, Nahit Sırrıd. 22 Mayıs 1895 - ö. 18 Ocak1960Madde AdıGörüntüle
17SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
18Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle