NUSRET, Molla Ali Efendi

(d. 1748/1160 - ö. 1817-18/1233)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008:344-345). Bu esere göre aslen Bağdatlıdır. Arzuhâlcilik yaptı. Altmış dokuz yaşında iken 1233/1817-18 yılında vefat etti.

Şiirlerinde Nusret mahlasını kullandı.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.345.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Bir kemân-ebrû güzel bir serv-i gül-nâzım geçer

Serv boylu müşg-bû bir böyle tannâzım geçer

Çok beni âzürde kılma yoksa kim dâd eylerim

Aşk sultânına öz hâlimce hem nâzım geçer

Bî-nevânım ben bu gün buldum benimçün hoş-nevâ

Bûselik vakti sabâ uşşâka şehnâzım geçer

Târ-ı zülfün yâd idüp gâh aglaram gâh sızlaram

Şeb seher tâ subha dek bu nev ile sâzım geçer

Nusretâ ol şûha tesîr eylemez âhım benim

Çenber-i eflâkden âh ile âvâzım geçer

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.345


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Doğum YılıGörüntüle
2ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Ölüm YılıGörüntüle
3ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796MeslekGörüntüle
4ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ESRÂR DEDE, Mehmedd. 1748? - ö. 1796Madde AdıGörüntüle