NUTKÎ, Bezci-zâde Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Bir tülbentçinin oğludur. Bu yüzden “Bezci-zâde” sanıyla meşhur oldu. Şair Sırrî’nin biraderi olan Hüseyin Çelebi, Muhyiddin Efendi’den mülazım olduktan sonra kadılık yaptı. Sicill-i Osmânî’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-46) öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1279).

Şiirlerinde Nutkî mahlasını kullandı. Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi, Nutkî’nin şiirlerinin meşhur, Farsça şiir söylemede eşsiz olduğunu belirtir (Kılıç 2010: 879).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Olaldan Hüsrevâ gam leşkerinün pâdşâhı ben

İdüp âhum ‘alem kıldum belâ haylin sipâhî ben

Dirîgâ olmadum bir dem cihânda gamdan âsûde

Belâ içün mi geldüm ‘âleme yohsa İlâhî ben

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 366.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Doğum YeriGörüntüle
2SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Doğum YeriGörüntüle
3AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Doğum YılıGörüntüle
5SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Doğum YılıGörüntüle
6AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Ölüm YılıGörüntüle
8SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Ölüm YılıGörüntüle
9AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950MeslekGörüntüle
11SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787MeslekGörüntüle
12AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
13Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Madde AdıGörüntüle
17SERMED, Seyyid Feyzullâh Efendid. ? - ö. 3 Kasım1787Madde AdıGörüntüle
18AZÎZÎ, Mustafad. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle