NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Dede

(d. ?/? - ö. 1794-95/1219)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ali'dir. Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Esseyyid Ebubekir Efendi'nin oğludur. Babasının 1189 / 1775-76 yılında vefatı üzerine şeyhlik makamına geçti. 1219/1794-95 yılında vefat etti. Sicill-i Osmânî'de Abdürrahim Dede isminde bir oğlu olduğu söylenir (Mehmed Süreyya 1311: 3/553). 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semahane-i Edeb. İstanbul: Alem Matbaaası 236.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: taşbaskı 410.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 503.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 6/4584.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 3/553.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Âh eyle gönüş âteş-i ışkı ile zamândır

Her dem işimüz fürkat-i yâr ile figândır

Bilmem ne zamân dil ola vaslunla müşerref

Zîrâ ki firâkunla derûnum yanagandur

Elden koma sabrı ki cihânda neler olmaz

Elbette niyâz ehline çok nâz olagandur

Ayb eylemenüz subha degin nâle vü zârum

Yalvarmak için yâre o bir başka zamândur

Nutkî görebilsen ne virürsin bana yârı

Zîrâ görünürse bana yâr sana nihândur

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 503.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Doğum YeriGörüntüle
3Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Doğum YılıGörüntüle
6Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Ölüm YılıGörüntüle
9Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967MeslekGörüntüle
11EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722MeslekGörüntüle
12Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ortaç, Yusuf Ziyad. 23 Ocak 1895 - ö. 11 Mart 1967Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Madde AdıGörüntüle
18Ayhan Kurtd. 04 Ağustos 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle