NUTKÎ, Karakaş-zâde Mehmed Nutkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1057/1647-48)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karakaş-zâde Mehmed Nutkî Efendi, Edirnelidir. Medreseyi bitirdikten sonra bazı kasabalarda kadılık görevinde bulundu. 1057/1647-48 yılında Ergene'deyken vefat etti. Ergene'de medfundur. Sicill-i Osmânî'de vefat yılı doğru yazılmışsa da (Mehmed Süreyya 1308-15/1890-97: 163, 1754) şöhreti "Karabaş-zâde" diye yanlış kaydedilmiş ve aynı cildin 175. sayfasında şöhreti "Karakaş-zâde" ve vefatı yanlış olarak 1070/1659-60 olarak kaydedilmiştir (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 175). Safâyî'nin de vefat tarihini 1075/1664-65 olarak göstermesi doğru değildir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 468.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 569.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1064..

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. İstanbul: Çağrı Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 163, 175.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönül ol kâmet-i bâlâya düşmüş

Acebdür pest iken a'lâya düşmüş

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 570.)

Bülbül bu sûz-ı haster ile nâlişün nedür

Oldun karîn-i gonce dahı hâhişün nedür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 468.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Doğum YeriGörüntüle
4SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Doğum YılıGörüntüle
7SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
9İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Ölüm YılıGörüntüle
10SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
12İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98MeslekGörüntüle
13SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂDÎ, Meme-zâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
18İLMÎ, Remzî-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Madde AdıGörüntüle