NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşa

(d. ?/? - ö. 1058/1647)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Eyüp doğumludur. Şeyhî’nin verdiği bilgilere göreIII. Mehmed (salt. 1595-1603)devri nişancılarından Yahya Paşanın oğludur,tahsil görmüş ve bir âlimden mülâzemet alıp bazı medreselerde müderrislik yapmış, kırk akçe ile medreseden azlolunduktan sonra Safer 1036/ Ekim-Kasım 1626’da Gelibolu’da Mesih Paşa Medresesi, Şevval 1039/ Mayıs-Haziran 1630’da Papaslıoğlu Medresesi, Zilkade 1040/Haziran 1631’de İbrahim Paşa-yı Atik Medresesi, Rebiülevvel 1042/Eylül-Ekim 1632’de Koca Mustafa Paşa Medresesi, Recep 1044/ Aralık-Ocak 1634-35’te Ali Paşa-yı Cedid Medresesi, Şevval 1049/Ocak-Şubat 1640’da Sahn-ı Semân Medresesi, Rebiülevvel 1051/Haziran-Temmuz 1641’de Edirnekapı’da Mihrümah Medresesi, Cemaziyelevvel 1053/Temmuz-Ağustos 1643’te Valide Sultan Medresesinde görevlendirilmiş, Recep 1056/ Ağustos-Eylül 1646’da Mekke-i mükerreme pâyesi ilavesiyle Hz. Eyyûb-i Ensârî kazasına atandı, Recep 1057/Ağustos 1647’de azledildi. . Beliğ’inNuhbetü’l-âsâr’da “Bin elli sekizde pençe-i gelû-gîr-i ecel nutkını tutdı” ifadeleriyle 1058/1647 tarihinde öldüğünü kaydettiği Mehmed Nutkî, Şeyhî’ye göre de Zilkade 1058/ Kasım-Aralık 1648’de vefat edip Edirnekapı haricindeki Emir Buharî zaviyesi civarına defnolundu. Şeyhî Mehmed Efendi Vekâyiü’l-fuzelâ’da onun yüce fikirli ve himmetli, izzet ve haşmet sahibi, seçkin huy ve hareketli bir şahıs olduğunu, “âbdâr” şiirleri bulunduğunu belirtir. Şeyhî ve Beliğ Nutkî’nin yalnızca aynı iki beytini alıntıladılar.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 467.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed EfendiVekayiü’l-Fudalâ. C. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 180.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nutkî Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 89.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 06.09.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

mefâ‛ilün fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün

Ne mevsim-i gül ü bülbül ne nevbahârı kalur

Bu kiştzâr-ı hazânun kalursa hârı kalur

Çemende güllerün erbâb-ı ‛izz ü câh gibi

Geçer o devleti bir kurı i‛tibârı kalur

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 467.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
3Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978Doğum YeriGörüntüle
4Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Doğum YılıGörüntüle
6Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978Doğum YılıGörüntüle
7Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978Ölüm YılıGörüntüle
10Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731MeslekGörüntüle
12Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978MeslekGörüntüle
13Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Madde AdıGörüntüle
18Ahmed Fahreddin Önald. 1901 - ö. 24 Kasım 1978Madde AdıGörüntüle