NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşa

(d. ?/? - ö. 1058/1647)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Eyüp doğumludur. Şeyhî’nin verdiği bilgilere göreIII. Mehmed (salt. 1595-1603)devri nişancılarından Yahya Paşanın oğludur,tahsil görmüş ve bir âlimden mülâzemet alıp bazı medreselerde müderrislik yapmış, kırk akçe ile medreseden azlolunduktan sonra Safer 1036/ Ekim-Kasım 1626’da Gelibolu’da Mesih Paşa Medresesi, Şevval 1039/ Mayıs-Haziran 1630’da Papaslıoğlu Medresesi, Zilkade 1040/Haziran 1631’de İbrahim Paşa-yı Atik Medresesi, Rebiülevvel 1042/Eylül-Ekim 1632’de Koca Mustafa Paşa Medresesi, Recep 1044/ Aralık-Ocak 1634-35’te Ali Paşa-yı Cedid Medresesi, Şevval 1049/Ocak-Şubat 1640’da Sahn-ı Semân Medresesi, Rebiülevvel 1051/Haziran-Temmuz 1641’de Edirnekapı’da Mihrümah Medresesi, Cemaziyelevvel 1053/Temmuz-Ağustos 1643’te Valide Sultan Medresesinde görevlendirilmiş, Recep 1056/ Ağustos-Eylül 1646’da Mekke-i mükerreme pâyesi ilavesiyle Hz. Eyyûb-i Ensârî kazasına atandı, Recep 1057/Ağustos 1647’de azledildi. . Beliğ’inNuhbetü’l-âsâr’da “Bin elli sekizde pençe-i gelû-gîr-i ecel nutkını tutdı” ifadeleriyle 1058/1647 tarihinde öldüğünü kaydettiği Mehmed Nutkî, Şeyhî’ye göre de Zilkade 1058/ Kasım-Aralık 1648’de vefat edip Edirnekapı haricindeki Emir Buharî zaviyesi civarına defnolundu. Şeyhî Mehmed Efendi Vekâyiü’l-fuzelâ’da onun yüce fikirli ve himmetli, izzet ve haşmet sahibi, seçkin huy ve hareketli bir şahıs olduğunu, “âbdâr” şiirleri bulunduğunu belirtir. Şeyhî ve Beliğ Nutkî’nin yalnızca aynı iki beytini alıntıladılar.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 467.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed EfendiVekayiü’l-Fudalâ. C. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 180.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nutkî Mehmed Efendi”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 89.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 06.09.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

mefâ‛ilün fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün

Ne mevsim-i gül ü bülbül ne nevbahârı kalur

Bu kiştzâr-ı hazânun kalursa hârı kalur

Çemende güllerün erbâb-ı ‛izz ü câh gibi

Geçer o devleti bir kurı i‛tibârı kalur

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 467.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
2Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
8Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920MeslekGörüntüle
11Çiler İlhand. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866MeslekGörüntüle
13HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂKÎ, Emîn Hâkî Beyd. 1889 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
17Çiler İlhand. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle