NÜZHET, Muhammed Efendi

(d. 1127/1715 - ö. 1197/1782-83)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008:318-320). Bu esere göre Diyarbakırlı Abdullah Efendinin oğludur. 1127/1715 yılında doğdu. Zevra şehrinde ikamet etti. Hayatı boyunca Bağdat'tan ayrılmadı. Nesir ve nazımda yetenekliydi. Şiirlerinde Nüzhet mahlasını kullandı. Halep valisinin dikkatini çekti. Bir müddet oradaki bir tekkede kaldı. Tekkeden çıkarken bir kılıç darbesiyle hayatını kaybetti.Yetmiş yaşındayken 1197/1782-83 yılında vefat etti.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.318-320.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Râh-ı dil-dâde olup ser-dâde bir ben bir habâb

Olmuşuz bahr-ı gama üftâde bir ben bir habâb

Tâ ezelden tâbi'-i emr-i hevâ-yı aşk olup

Hânmân-ı sabrı virdik bâda bir ben bir habâb

Hesti-i dünyâdan itdik kat'-ı çeşm-i iltifât

Olduk ancak fâriğ u âzâde bir ben bir habâb

Kendimiz bildik bilelden bir nefes dûr olmadık

Âlem-i âb itmeden deryâda bir ben bir habâb

Her zaman bir dil-güşâ menziline nasb eyleriz

Hayme-i îşi idüp âmâde bir ben bir habâb

Seng-i ta'na bî-tahammül olduğun nâzik-dilân

Gelmişiz gûyâ ki istişhâda bir ben bir habâb

İtmeniz Nüzhet nazar bir kimsenin ihsânına

Âb-ı rûy ile girüp dünyâda bir ben bir habâb

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 318-319).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağad. 1767\'den önce - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
2SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZİYÂYÎ, Ya'kûb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
5KÂ’İL, Mustafa Efendid. 1715-16 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
7KÂ’İL, Mustafa Efendid. 1715-16 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KÂ’İL, Mustafa Efendid. 1715-16 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle
11KÂ’İL, Mustafa Efendid. 1715-16 - ö. ?Madde AdıGörüntüle