ÖKSÜZ OĞLAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Öksüz Oğlan’ın hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yaşadığı yer ve hayatı hakkında tek bilgi tespit edilen şiirinin yazılış sebebini izah eden küçük bir hikâyedir. Şiire aşk sebebiyle başlamıştır. Âşık olduğu amcasının kızına kavuşamaması sebebiyle memleketi terk etmiştir. Adanalı bir zenginin amcasını zorla ikna ederek kızı aldığı hayatı ile ilgili kısa anlatılar arasında yer almaktadır (Yurt Ansiklopedisi 1983: 3055). Buradan kendisinin yoksul olduğunu çıkarıyoruz. Hatta mahlasına bakarak öksüz olduğunu da söyleyebiliriz. Hayatı ile ilgili kısa anlatıda ve şiirde Adana geçmektedir. Amcasının kızı Adanalı zengin bir beyin oğlu ile evleniyor. Buradan âşığın yaşadığı çevrenin Adana ve civarı olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Gezginci bir hayat yaşamıştır.

Kaynakça

Yurt Ansiklopedisi (1983). C. 4. İstanbul: Anadolu Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. BEHİYE KÖKSEL
Yayın Tarihi: 02.03.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Sürmelemiş kaşı ile gözünü,

Binde bir yiğit çekmez cilve ile nazını,

Hey ağalar Çiğdemoğlu kızını,

Müjde olsun Adana’ya dün gitti.

Aksaray’a sayvanını kurdu mu?

Adanalı selamına durdu mu?

Beyoğlu da muradına erdi mi?

Ben Öksüz’ün elindeki yar gitti.

Yurt Ansiklopedisi (1983). C. 4. İstanbul: Anadolu Yay. 3055.