ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Bey

(d. ?/? - ö. 1675-76/1086)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Ömer olup Abdullah isimli bir zatın oğludur. Adına uygun olarak Ömrî mahlasını kullandı. Bununla birlikte Tezkire-i Safâyî neşrinde Amrî maddesinde yer alır. (Çapan 2005: 387). Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Reisülküttap Sâmî-zâde'nin (Çapan 2005: 387) himayesine girerek divan kâtibi oldu. Kapıcıbaşı, nişancılık ve divan-ı sultanî kâtibi görevlerinde bulundu. 1086/1675-76 yılında vefat etti. (Abdulkadiroğlu 1999: 283) Beysanoğlu'na göre 1072/1661-62 senesinde vefat etti. (Beysanoğlu 1996: 138). Mürettep Dîvânı vardır. (Çapan 2005: 387)

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C.1Ankara. San Matbaası.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Bahariye'sindendir.

Hamdü lillâh ki şeref verdi yine dehre bahâr

Hâb-ı yek-sâleden açıldı uyûn-ı ezhâr

Subh verip açdı yine hancer-i cevher-dârın

Ser-be-ser zînet içün eyledi sûsen rûzgâr

Tuglar dikildi çemenzârede tug-ı şâhî

Sebzgûn haymelerin kurdı ser-â-ser eşcâr

Açabilmezdi dil gonca-i bâg-ı dehri

Bûy-ı lutfından eser olmasa bâd-ı eshâr

Günde bir kerre yüzin sürmek ile işigine

Artırır bir derece kadrini mihr-i envâr

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.388.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
2İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Doğum YeriGörüntüle
4ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YılıGörüntüle
5İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Doğum YılıGörüntüle
7ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Ölüm YılıGörüntüle
8İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
11İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991MeslekGörüntüle
13ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle
17İnanç, Remzid. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Madde AdıGörüntüle