Ongunsu, Ahmet Hamit

?
(d. 1885 / ö. 29 Ağustos 1967)
Öğretmen, Akademisyen, Tarihçi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tüccar bir babanın oğlu olarak Girit-Hanya’da doğdu, Hanya’da başladığı ilköğrenimini İstanbul Numune-i Terakki okulunda tamamladı, lise eğitiminden sonra Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane’yi üstün başarıyla bitirdi (1910) ve ilk kitabı yayınlandı. Maarif Vekaletine bağlı olarak Selanikte bir süre eğitimcilik yaptı ve Balkan harbinden sonra İstanbul’da Bakırköy Numune Mektebi ve Kandilli Sarayı İnas Sultanisi gibi çeşitli okullarda Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye dersi öğretmeni olarak çalıştı. 1918 yılında Mekteb-i Mülkiye yeniden açılınca müdür yardımcısı ve coğrafya öğretmeni olarak çalışırken aynı zamanda 1925’ten 1933 yılına kadar Darülfunun Edebiyat Fakültesi’nde Ortaçağ ve Yeniçağ Tarihi profesörlüğü yaptı. 1927’de Mülkiye Mektebi müdürü olarak atandı. 1929’da Yüksek Muallim Mektebi müdürü, 1933’te Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Genel Müdürlüğü’ne yükseldi. Aynı zamanda 1934’te Galatasaray Lisesi tarih öğretmeni iken 1935’te Yüksek Öğretmen Okulu müdürü ve ek olarak Edebiyat Fakültesi Dekanı (1939-1948) ve bu görevde iken ordinaryüs oldu. Aynı fakültede Son Çağ Kürsü Başkanı iken 1955 yılında emekli oldu. Türk Tarih Kurumu’nun ilk üyelerindendir. İstanbul Muallimler Birliğinin kurucularından biridir. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Tarih bölümünde öğretim üyeliği yaparak birçok öğrenci yetiştirdi. 1943’te yayınlanan “İstanbul Halkevleri Dergisi”nin (1943-48) ilk imtiyaz sahibiydi. Siyasi faaliyetleri yanında Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi hayır kurumlarında fahri görev yapmıştır. 29 Ağustos 1967’de öldü.

Kaynakça

Mücellidoğlu Ali Çetinkaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c. II, Ankara Mars Matbaası yay. 1968-1969, s. 855-857; Tertip Heyeti, “A.Hamid Ongunsu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, c.17, sy. 22, İstanbul 1968, s. 1-2 (onun hatırasına özel sayı); Cengiz Orhonlu, “A.Hamid Ongunsu”, Türk Kültürü, sy.68, Haziran 1968, s. 588

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RECEP USLU
Yayın Tarihi: 29.10.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Malumat-ı TicariyyeMatbaa-i Amire yay. / İstanbul1325/1909Diğer
Mükemmel Usul-i DefteriMatbaa-i Amire yay. / İstanbul1329/1913Diğer
Osmanlı Coğrafya-yı Tabii ve İktisadisiMekteb-i Mülkiye matb. / İstanbul1.bs 1326/1918; 2.bs. 1338/1927Diğer
Kurun-ı Cedide ve Napolyon’un Sukutuna Kadar Asr-ı Hazır MebadisiT.C.Maarif Vekaleti yay. / İstanbul1924Diğer
Kurun-ı Cedide ve Asr-ı Hazırda Türkiye Tarihi: İstanbul Fethinden Zamanımıza KadarMaarif Vekaleti yay. / İstanbul1926; 2. bs. 1930Diğer
Avrupa Diplomasisi TarihiMaarif Vekaleti / İstanbul1928Araştırma
Tanzimat ve Amillerine Umumi BakışMaarif Vekaleti yay. / İstanbul1940Araştırma
500. Fetih Yılı Münasebeti İle Bazı DüşüncelerOsman Yalçın matb. / İstanbul1953Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİHANÎ (BARDIZLI), Mustafa Gedikd. 1885 - ö. 14.03.1967Doğum YılıGörüntüle
2DERYA, Mustafad. 1885 - ö. 1955Doğum YılıGörüntüle
3HESEN HEYALLId. 1885 - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
4Ahmet Kutsi Tecerd. 4 Eylül 1901 - ö. 22 Temmuz 1967Ölüm YılıGörüntüle
5Hasan Rasim Usd. 1903 - ö. 6 Temmuz 1967Ölüm YılıGörüntüle
6İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Ölüm YılıGörüntüle
7Özçelik, Mustafad. 1 Kasım 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Burian, Orhand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953MeslekGörüntüle
9Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990MeslekGörüntüle
10Boztepe, Halil Nihatd. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ali Şadid. 1873 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet İğcilerd. 1945 - ö. 2010Madde AdıGörüntüle
14Küçükağa, Ahmetd. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SEFİL SELİMÎ, Ahmet Günbulutd. 26.08.1933 - ö. 30.12.2003Madde AdıGörüntüle