Ahmet Hamit Ongunsu

(d. 1885 / ö. 29 Ağustos 1967)
Öğretmen, Akademisyen, Tarihçi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tüccar bir babanın oğlu olarak Girit-Hanya’da doğdu, Hanya’da başladığı ilköğrenimini İstanbul Numune-i Terakki okulunda tamamladı, lise eğitiminden sonra Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane’yi üstün başarıyla bitirdi (1910) ve ilk kitabı yayınlandı. Maarif Vekaletine bağlı olarak Selanikte bir süre eğitimcilik yaptı ve Balkan harbinden sonra İstanbul’da Bakırköy Numune Mektebi ve Kandilli Sarayı İnas Sultanisi gibi çeşitli okullarda Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Medeniye dersi öğretmeni olarak çalıştı. 1918 yılında Mekteb-i Mülkiye yeniden açılınca müdür yardımcısı ve coğrafya öğretmeni olarak çalışırken aynı zamanda 1925’ten 1933 yılına kadar Darülfunun Edebiyat Fakültesi’nde Ortaçağ ve Yeniçağ Tarihi profesörlüğü yaptı. 1927’de Mülkiye Mektebi müdürü olarak atandı. 1929’da Yüksek Muallim Mektebi müdürü, 1933’te Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Genel Müdürlüğü’ne yükseldi. Aynı zamanda 1934’te Galatasaray Lisesi tarih öğretmeni iken 1935’te Yüksek Öğretmen Okulu müdürü ve ek olarak Edebiyat Fakültesi Dekanı (1939-1948) ve bu görevde iken ordinaryüs oldu. Aynı fakültede Son Çağ Kürsü Başkanı iken 1955 yılında emekli oldu. Türk Tarih Kurumu’nun ilk üyelerindendir. İstanbul Muallimler Birliğinin kurucularından biridir. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Tarih bölümünde öğretim üyeliği yaparak birçok öğrenci yetiştirdi. 1943’te yayınlanan “İstanbul Halkevleri Dergisi”nin (1943-48) ilk imtiyaz sahibiydi. Siyasi faaliyetleri yanında Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay gibi hayır kurumlarında fahri görev yapmıştır. 29 Ağustos 1967’de öldü.

Kaynakça

Mücellidoğlu, Ali Çetinkaya '1968-1969). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c. II, Ankara Mars Matbaası yay.s. 855-857;

Tertip Heyeti (1968). “A.Hamid Ongunsu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, c.17, sy. 22, İstanbul. s. 1-2 (onun hatırasına özel sayı);

Orhonlu, Cengiz (1968). “A.Hamid Ongunsu”, Türk Kültürü, sy.68, Haziran.  s. 588 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RECEP USLU
Yayın Tarihi: 29.10.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Malumat-ı TicariyyeMatbaa-i Amire yay. / İstanbul1325/1909Diğer
Mükemmel Usul-i DefteriMatbaa-i Amire yay. / İstanbul1329/1913Diğer
Osmanlı Coğrafya-yı Tabii ve İktisadisiMekteb-i Mülkiye matb. / İstanbul1.bs 1326/1918; 2.bs. 1338/1927Diğer
Kurun-ı Cedide ve Napolyon’un Sukutuna Kadar Asr-ı Hazır MebadisiT.C.Maarif Vekaleti yay. / İstanbul1924Diğer
Kurun-ı Cedide ve Asr-ı Hazırda Türkiye Tarihi: İstanbul Fethinden Zamanımıza KadarMaarif Vekaleti yay. / İstanbul1926; 2. bs. 1930Diğer
Avrupa Diplomasisi TarihiMaarif Vekaleti / İstanbul1928Araştırma
Tanzimat ve Amillerine Umumi BakışMaarif Vekaleti yay. / İstanbul1940Araştırma
500. Fetih Yılı Münasebeti İle Bazı DüşüncelerOsman Yalçın matb. / İstanbul1953Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Doğum YılıGörüntüle
2Tevfik Nevzat Çağdaşd. 1885 - ö. 1969Doğum YılıGörüntüle
3HASİBE HATUNd. 1880/1885? - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
4İĞZARÎ, Kasım Ocakd. 1877 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
5HULUSÎ/YAZICI, Faik Yazıcıd. 1917 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
6Vâ-Nû Vâlâ Nurettind. 1901 - ö. 9 Mart 1967Ölüm YılıGörüntüle
7Hasan Akarsud. 1 Temmuz 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Yahya Saim Ozanoğlud. 1894 (1898) - ö. 3 Temmuz 1962MeslekGörüntüle
9Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933MeslekGörüntüle
10Halil İbrahim Akçamd. 1885 - ö. 5 Eylül 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Kürkçü-zâde Osman Remzid. 1875 (?) - ö. 1924 (?)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Celal Sahir Erozand. 29 Eylül 1883 - ö. 16 Kasım 1935Madde AdıGörüntüle
14Ahmet Erold. 24 Mart 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ACAR, Ahmet Acard. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle