Oral, Kazım Vehbi

(d. 1892 / ö. 16 Nisan 1985)
Şair, milletvekili, öğretmen
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1892’de Diyarbakır Ergani’de doğdu. Babası Ergani Madeni Sancağı Tahrirat Müdürü Müftüzade Yusuf Vehbi Bey; annesi Güllü Hanım’dır. 1907’de Maden Rüştiyesi’nden mezun olan şair, babasının vefatı sebebiyle eğitimine devam edemedi. 1910 yılında Ergani Maden Liva Meclisi İkinci Kâtipliği görevine getirildi. Dört yıl sonra Ergani İdadisi’nde Türkçe öğretmen vekilliğine atandı. 1919’da Maden İdadisi’nde Türkçe öğretmeni oldu. TBMM II. dönem seçimlerinde (1923-1927) Ergani milletvekili yapıldı. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı’nda alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünmesi sebebiyle 1927 seçimlerinde liste dışı bırakıldı. 1928'de müdür olarak atandığı Yozgat Ortaokulu'ndan üç ay sonra istifa etti. Bir müddet tarımla uğraştıktan sonra 1939'da Diyarbakır Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmaya başladı. 1951 yılında emekliğe ayrıldı. Ankara’da vefat etti.

Dicle, Elaziz, Diyarbakır, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Karacadağ ve Servet-i Fünûn dergilerinde şiirleri yayımlanan şairin “Divan-ı Hüsran” adını verdiği iki büyük defteri vardır. Bu defterdeki şiirlerin bir kısmını 1975 yılında Şiirlerimden Seçmeler adlı kitabında yayımlamıştır. Kitaptaki şiirler; dörtlükler, rubailer, gazeller, kaside-tahmis-muhammes, şarkılar, portreler, manzumeler başlıkları altında toplanmıştır. Divan şiiri geleneğini sürdüren şair, klasik şiirin son temsilcilerindendir. “Kirli eller öperek, alçalarak yükselenler”i, para hırsına bürünenleri eleştirmek için yazdığı şiirlerinde hiciv unsurlarının ağırlıklı olduğu bir dil kullanmıştır. Şairin aruz vezninin yanı sıra hece vezniyle yazdığı şiirleri de vardır. Bu manzumelerinde sade bir dil kullanmıştır. Bazı şiirleri atasözü niteliğindedir. Şiirlerinden bazıları Halis Türkyılmaz tarafından bestelenmiştir. Atilla Atasoy, 1981’de çıkardığı “Avare” albümünde Kâzım Vehbi Oral’ın şiirlerine de yer vermiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). “Kâzım Vehbi Oral”, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. 2. Ankara: San Matbaası. 448-458.

Beysanoğlu, S. (2007). “Oral, Kâzım Vehbi”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 41.

D. (1975). “Kâzım Vehbi Oral'ın Eseri: Şiirlerimden Seçmeler ve Şairle Konuşma”. Diriliş Dergisi 4 (9): 45-56.

Işık, İhsan (2007). “Oral, Kazım Vehbi”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Elvan Yay. 2705-2706.

TBMM Albümü (2010). Cilt 1: 93. https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATIMA ERTÜRK
Yayın Tarihi: 18.05.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şiirlerimden Seçmelerİş Matbaacılık / Ankara1975Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
2CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
3Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
4LÂYIKÎ, Muhammed Sezai Alpayd. 1892 - ö. 1950/1958?Doğum YılıGörüntüle
5Zeynel Besim Sund. 1892 - ö. 18 Ocak 1959Doğum YılıGörüntüle
6MELULİ/LATİFE, Karaca Erbild. 1892 - ö. 14.11.1989Doğum YılıGörüntüle
7Duygulu, Behiçd. 1933 - ö. 2 Nisan 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Tuğrul, Mehmetd. 1905 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
9SEFİL PİR/SEFİL PİRİM/ÇORUMLU PİROĞLU, Fikret Piroğlud. 1926 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Çelik, Müslimd. 09 Aralık 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Servet Mehterbaşıoğlud. 1927 - ö. 25 Nisan 1987MeslekGörüntüle
12Karakuş, Hidayetd. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Emin YALMANd. 1888 - ö. 19 Aralık 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kozanoğlu, Cenap Muhittind. 1892 - ö. 4 Aralık 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Karabekir, Kâzımd. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Madde AdıGörüntüle
17Nacar, Mehmet Vehbid. 01 Ocak 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VEHBÎ, Derviş İbrahim Vehbî Efendid. ? - ö. 1801-02Madde AdıGörüntüle