OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdu

(d. 1924 / ö. 30.09.2011)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Otman Baba’nın asıl adı Hüseyin Gündoğdu’dur. 1924 yılında Tokat, Zile’de doğmuştur. Baba adı Hüseyin, anne adı Sakine'dir. 1953’te Ankara’ya yerleşmiş, burada başladığı devlet memurluğundan emekli olmuştur. Sivas-Şarkışla’da bulunan Selman Baba Dergâhında uzun yıllar hizmet etmiş, 1965’te de Bektaşiliğe intisap etmiştir. 1982 yılında Kâzım Aslantüre Baba’dan dervişlik kisvesi giyinmiş, 1989'da Yunus Ölmez Halife Baba’dan Babalık icazetine lâyık görülmüş, 1999 yılında da Ali Haydar Ercan Dedebaba tarafından halifelik makamına lâyık görülerek halifelik icazeti almış ve Otman Baba adı ile ünlenmiştir. 30 Eylül 2011’de vefat eden Otman Baba’nın mezarı Hacıbektaş Çilehane kabristanındadır.

Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze çarpmaktadır. Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti tarikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Şiirlerinde Otman ve Fakir Otman mahlaslarını kullanan şair, "Dünya meşgalesi büktü belimi/Her türlü istekten çektim elimi/Pirim himmet etti çözdü dilimi/Hü çağırdım gece gündüz aşk ile" diyen dinî ve tasavvufi deyişleriyle tam bir tekke şairi görünümünde olan Otman Baba’nın deyişlerinde olduğu gibi Zileli âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dinî, tasavvufi duyguların öne çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 11.04.2018
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMAL, Cuma Bektaşd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA KOÇAK/MUSTAFA, Mustafa Sancard. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HURREMÎ, Ahmed, Zilelid. ? - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
4Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019Doğum YılıGörüntüle
5M. HANEFİ ŞEKERCİd. 1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019Ölüm YılıGörüntüle
8M. HANEFİ ŞEKERCİd. 1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019MeslekGörüntüle
11M. HANEFİ ŞEKERCİd. 1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. HANEFİ ŞEKERCİd. 1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muhterem Orhand. 1924 - ö. 1 Şubat 2019Madde AdıGörüntüle
17M. HANEFİ ŞEKERCİd. 1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle