OTMAN/OTMAN BABA/FAKİR OTMAN, Hüseyin Gündoğdu

(d. 1924 / ö. 30.09.2011)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Otman Baba’nın asıl adı Hüseyin Gündoğdu’dur. 1924 yılında Tokat, Zile’de doğmuştur. Baba adı Hüseyin, anne adı Sakine'dir. 1953’te Ankara’ya yerleşmiş, burada başladığı devlet memurluğundan emekli olmuştur. Sivas-Şarkışla’da bulunan Selman Baba Dergâhında uzun yıllar hizmet etmiş, 1965’te de Bektaşiliğe intisap etmiştir. 1982 yılında Kâzım Aslantüre Baba’dan dervişlik kisvesi giyinmiş, 1989'da Yunus Ölmez Halife Baba’dan Babalık icazetine lâyık görülmüş, 1999 yılında da Ali Haydar Ercan Dedebaba tarafından halifelik makamına lâyık görülerek halifelik icazeti almış ve Otman Baba adı ile ünlenmiştir. 30 Eylül 2011’de vefat eden Otman Baba’nın mezarı Hacıbektaş Çilehane kabristanındadır.

Zile ve çevresi âşıklarının önemli bir bölümünde tasavvufi düşüncenin belirginliği göze çarpmaktadır. Bunun nedeni dervişlerin, sevenlerin, saygı besleyenlerin ziyarete geldikleri Halveti tarikatının Şemsiye şubesine bağlı olup, kapılarını Halvetî, Nakşî, Mevlevî ve Bektaşî gibi özünde tasavvufi düşüncenin egemen olduğu tarikat erbabına da açık tutan, yörenin en önemli Halvetî dergâhlarından Müftüoğlu tekkesiyle, Alevi-Bektaşi geleneği gereği Cem törenlerinde âşıklarca zakirlik yapma geleneğinin etkisidir. Şiirlerinde Otman ve Fakir Otman mahlaslarını kullanan şair, "Dünya meşgalesi büktü belimi/Her türlü istekten çektim elimi/Pirim himmet etti çözdü dilimi/Hü çağırdım gece gündüz aşk ile" diyen dinî ve tasavvufi deyişleriyle tam bir tekke şairi görünümünde olan Otman Baba’nın deyişlerinde olduğu gibi Zileli âşıklarla yöredeki âşıkların önemli bir bölümünde dinî, tasavvufi duyguların öne çıktığı görülmektedir.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 11.04.2018

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAL\'AT, Zilelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA KOÇAK/MUSTAFA, Mustafa Sancard. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SABRİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sayılgan, Acland. 1924 - ö. 5 Eylül 2001Doğum YılıGörüntüle
5Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
6HASAN TURANd. 1924 - ö. 29.09.2002Doğum YılıGörüntüle
7Sayılgan, Acland. 1924 - ö. 5 Eylül 2001Ölüm YılıGörüntüle
8Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
9HASAN TURANd. 1924 - ö. 29.09.2002Ölüm YılıGörüntüle
10Sayılgan, Acland. 1924 - ö. 5 Eylül 2001MeslekGörüntüle
11Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002MeslekGörüntüle
12HASAN TURANd. 1924 - ö. 29.09.2002MeslekGörüntüle
13Sayılgan, Acland. 1924 - ö. 5 Eylül 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN TURANd. 1924 - ö. 29.09.2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sayılgan, Acland. 1924 - ö. 5 Eylül 2001Madde AdıGörüntüle
17Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle
18HASAN TURANd. 1924 - ö. 29.09.2002Madde AdıGörüntüle