PAŞA ÇELEBİ, Peykânî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1520/927)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa olan şair Paşa Çelebi olarak tanınır. Mecdî Mehmed Efendi ise isminin Gıyâseddîn olduğunu belirtir. Şeyh Akşemseddîn’in erkek kardeşinin oğludur. Hayâlî Çelebi ve Hacızâde’nin yanında yetişti. İyi bir öğrenim gören şair, İstanbul, Edirne, Bursa ve Amasya’daki medreselerde müderrislik yaptı. Son olarak Kudüs Medresesi müderrisliğine atanan Paşa Çelebi, bu görevine başlamadan 927/1520 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî, şairin ölüm tarihinin 929/1522 olduğunu belirtir. Nazımda ve nesirde yeteneklidir. Güzel ve ahenkli gazelleri vardır (Kurnaz-Tatcı 2001: 1264, Özcan 1989: 339, 340). 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 11.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Ne dil haste-i mecrûhuma merhem bulunur

Ne zemân gussaları def’ine ümem bulunur

Âşinâlıkda sebât üzre ne bir kimse olur

Bu cihân içre karâr üzre hemân gam bulunur

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay. 340.