PENDÎ, Osman Çelebi

(d. ?/? - ö. 1070/1659)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman’dır. Pendî Osman Çelebi olarak bilinir. Kasımpaşalıdır. Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. Eğitimini tamamlayıp yeniçeri katipleri zümresine katıldı (Çapan 2005: 100). Ölüm tarihi ile ilgili diğer tüm kaynaklar 1070/1659 yılına işaret ederken Beliğ (Abdulkadiroğlu 1999: 29), 1124/1712 tarihini vermektedir.

Pendî, tatlı dilli bir şairdir (Çapan 2005: 100). Pendî’nin kayıtlara geçen herhangi bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî yahud Tezkere-i Meşâhîr-i Osmanî. C. IV. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1331.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-âsâr min Fevâ’idi’l-eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeksli Tıpkıbasım. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 120.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü'n-Nisab fi'n-Nisbi ve'l-Künâ ve'l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ I Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 660.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ÖZLEM BATĞI
Yayın Tarihi: 02.06.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Eşk-i çeşmim seyl edip kıldım rehinde cûy-bâr

Kim o şâh-ı hüsne zahmet vermeye gerd ü gubâr

Pûte-i hicre koyup kâl etmeyince cismini

Ey dil olmaz ‘âlem içre kimse hiç hâlis-‘ayâr

Gayrılar vaslın temennâ kılsalar etmez dirîg

Bûsesin almak bize feth eylemekdir bir hisâr

Kûyunu terk etmeden ‘arzın sıyânetdir murâd

Yohsa şâhım reh-zen olmaz âdeme seng-i mezâr

Pendiyâ şâh-ı nebât-ı kilkin oldu mû-şikâf

Var ise ser-çeşme-i maksudun oldu sâye-dâr

(Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeksli Tıpkıbasım. Ankara: TTK Yay. 4.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909MeslekGörüntüle
11SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14MeslekGörüntüle
13ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
17SÂLİK, Abdullâh Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Madde AdıGörüntüle