PENDÎ, Osman Çelebi

(d. ?/? - ö. 1659/1070)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Osman’dır. Pendî Osman Çelebi olarak bilinir. Kasımpaşalıdır. Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili bir kayıt bulunmamaktadır. Eğitimini tamamlayıp yeniçeri katipleri zümresine katıldı (Çapan 2005: 100). Ölüm tarihi ile ilgili diğer tüm kaynaklar 1070/1659 yılına işaret ederken Beliğ (Abdulkadiroğlu 1999: 29), 1124/1712 tarihini vermektedir.

Pendî, tatlı dilli bir şairdir (Çapan 2005: 100). Pendî’nin kayıtlara geçen herhangi bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî yahud Tezkere-i Meşâhîr-i Osmanî. C. IV. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1331.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-âsâr min Fevâ’idi’l-eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeksli Tıpkıbasım. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 120.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü'n-Nisab fi'n-Nisbi ve'l-Künâ ve'l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ I Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 660.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ÖZLEM BATĞI
Yayın Tarihi: 02.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Eşk-i çeşmim seyl edip kıldım rehinde cûy-bâr

Kim o şâh-ı hüsne zahmet vermeye gerd ü gubâr

Pûte-i hicre koyup kâl etmeyince cismini

Ey dil olmaz ‘âlem içre kimse hiç hâlis-‘ayâr

Gayrılar vaslın temennâ kılsalar etmez dirîg

Bûsesin almak bize feth eylemekdir bir hisâr

Kûyunu terk etmeden ‘arzın sıyânetdir murâd

Yohsa şâhım reh-zen olmaz âdeme seng-i mezâr

Pendiyâ şâh-ı nebât-ı kilkin oldu mû-şikâf

Var ise ser-çeşme-i maksudun oldu sâye-dâr

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî İnceleme-Tenkidli Metin-İndeksli Tıpkıbasım. Ankara: TTK Yay. 4. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Doğum YeriGörüntüle
2BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
4SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Doğum YılıGörüntüle
5BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
7SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
8BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Ölüm YılıGörüntüle
9HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
10SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23MeslekGörüntüle
11BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718MeslekGörüntüle
12HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
13SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂLİK, Halild. ? - ö. 1625-26 veya 1722-23Madde AdıGörüntüle
17BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Madde AdıGörüntüle
18HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle