AHMED, Pırasa Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1170/1756-57)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora'da bulunan Arhos kasabası müderrisi Ali Efendi'nin oğludur. Rivayete göre, Arhosluların pırasayı sevmeleri veya bu kasabada pırasa diğer sebzelere göre daha iyi yetiştiği için Pırasa Ahmed Paşa lȃkabıyla anıldı (Çifçi yty: 49). Babası yerine müderrislik yaptı. Daha sonra bazı yerlerde voyvodalık ve mütesellimlik görevlerinde bulundu. Kapıcıbaşılık makamına kadar yükselen Paşa, 1158/1745-46 tarihinde kısa müddet Mora Valiliği yaptı. Sicill-i Osmȃnȋ’de (Akbayar 1996: 200) şairin vergi tahsildarı olması tarihinin 1200/1785-86, vali olması tarihinin de 26 Safer 1202/7 Aralık 1787 olarak gösterilmesi yanlış olmalıdır.  Bu görevinden azledildikten sonra bir iki makamda daha memuriyet yaptıktan sonra emekli oldu (Akbayar 1996: 254; Çiftçi: 49). Ahmed Paşa, 1170/1756-57 yılında da vefat etti (Kurnaz vd. 2001: I/16). 

Kaynaklarda divanı olup olmadığına ya da eserlerine dair herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı gibi edebȋ kişiliğine ilişkin bir değerlendirme de bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (1996). Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.I. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 254.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Hâtimetu'l-Eş'âr (Fâtin Tezkiresi), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:16.12.2014]. 49-50.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 15-16.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DERYA ADALAR SUBASI- AYŞEGÜL EKİCİ
Yayın Tarihi: 18.12.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Gönül ister ki devr itsin felek kendi merâmınca
Felekden o felek ondan haberdâr olmamış bildim

Şu'ûnât-ı İlahî hem tabîat seyrini anlar
Aristâlîs-i tedkîkât-ı Ahmed kalmamış bildim

(Çiftçi, Ömer (hzl.) Hâtimetu'l-Eş'âr (Fâtin Tezkiresi), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. 49-50; Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.16).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
3MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Moralıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Madde AdıGörüntüle