PIRASA AHMED PAŞA

(d. ?/? - ö. 1756-57/1170)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mora'da bulunan Arhos kasabası müderrisi Ali Efendi'nin oğludur. Rivayete göre, Arhosluların pırasayı sevmeleri veya bu türün çok iri olması sebebiyle Pirasa Ahmed Paşa lakabıyla anıldı. Babası yerine müderrislik yaptı. Daha sonra bazı yerlerde voyvodalık ve mütesellimlik görevlerinde bulundu. Kapıcıbaşılık makamına kadar yükselen Paşa, 1158/1745-46 tarihinde kısa müddet Mora Valiliği yaptı. Bu görevinden azledildikten sonra bir iki makamda daha memuriyet yaptıktan sonra emekli oldu (Akbayar 1996: 254; Çiftçi: 49). Ahmed Paşa, 1170/1756-57 yılında da vefat etti (Kurnaz ve Tatcı 2000: I/16). 

Kaynaklarda divanı olup olmadığına ya da eserlerine dair her hangi bir bilgiye ratlanılamamıştır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (1996). Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.I. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 254.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Hâtimetu'l-Eş'âr (Fâtın Tezkiresi), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi:16.12.2014].49-50

Kurnaz, Cemal - MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâ'il TumanTuhfe-i Nâ'ili. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 16.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA ADALAR SUBASI
Yayın Tarihi: 18.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Gönül ister ki devr itsin felek kendi merâmınca
Felekden o felek ondan haberdâr olmamış bildim

Şu'ûnât-ı İlahî hem tabîat seyrini anlar
Aristâlîs-i tedkîkât-ı Ahmed kalmamış bildim

Çiftçi, Ömer (hzl.) Hâtimetu'l-Eş'âr (Fâtın Tezkiresi), Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. 49-50; Kurnaz, Cemal - MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâ'il TumanTuhfe-i Nâ'ili. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 16.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73Doğum YeriGörüntüle
2Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Doğum YeriGörüntüle
3SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73Doğum YılıGörüntüle
5Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Doğum YılıGörüntüle
6SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73Ölüm YılıGörüntüle
8Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Ölüm YılıGörüntüle
9SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Ölüm YılıGörüntüle
10ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73MeslekGörüntüle
11Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646MeslekGörüntüle
12SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814MeslekGörüntüle
13ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜHDÎ EFENDİd. ? - ö. 1772-73Madde AdıGörüntüle
17Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Madde AdıGörüntüle
18SABRÎ, Kara Yılanzâde Seyyid Mehmed Amind. 1768 - ö. 1814Madde AdıGörüntüle