RÂCİ, Mehmed Râci Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Râci Efendi'nin doğum tarihi ve hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 19. yüzyıl şairidir. Kıbrıslı şair Hilmî Efendi ile çağdaştır. 2 Mayıs 1866 tarihli bir hibe kaydında Kıbrıs müftüsü Mehmed Râci Efendi hakkında bilgi bulunmaktadır (Özkul 2013: 482). İsminin önünde bulunan müftülük ifadesinden hareketle Râci Efendi’nin adının Mehmed olduğu ve Kıbrıs’ta müftülük yaptığı söylenebilir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Mehmed Râci Efendi hakkında detaylı araştırma yapan Harid Fedai, bir makalesinde (Fedai 1997: 238) şairin bulunabilen tek gazeline yer verir. Şiirlerinden hareketle Râci Efendi'nin  divan şairi Müftü Hilmî Efendi yolunda şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Ancak Kıbrıslı Hilmî Efendi, kendisini şair Râci’den üstün görür.

Kaynakça

Fedai, Harid (1997). “Kıbrıs Türk Edebiyatı”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 9. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 237-238.

Fedai, Harid (2005). “Müftü Hilmi Efendi’nin, Âşık Kenzî’ye Tahmis’i”. Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler -1. Gazimağusa: SAMTAY Vakfı Yay. 281-284.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11498,kibristurkedebiyatipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 03.09.2014]. 

Özkul, Ali Efdal (2013). “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Görev Yapan Müftüler ve Faaliyetleri (1571-1878)”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 8/7 Summer. 459-485.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. GÜLDEN SARI KANLIAY
Yayın Tarihi: 04.09.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kişver-i hüsnün şehâ cânâna düşdü gönlümüz

Bende oldum ol güzel sultâna düşdü gönlümüz

Ben bu gün seyreyleyüb gülzâr-ı hüsnün yârimin

Vasfına bülbül gibi efgâna düşdü gönlümüz

Salınup reftâr ile her dem geçer etmez nigâh

Bir cefâker gözleri fettâna düşdü gönlümüz

Gerdeninden dökülür ol ham be ham sünbülleri

Târ-ı zülfe bendolup gerdâna düşdü gönlümüz

Dem-be-dem şevki derûnda şu‘le-dâr olmakdadır

Bilmezem ben âteş-i sûzâna düşdü gönlümüz

Sevmeyim hûbân deyu dâim kaçardım n'eyleyim

Çâresiz kaldım gül-i handâna düşdü gönlümüz

Tâlib-i ilme gazel lâyık değilse Râciyâ

Hâtır-ı ahbâb içün destâna düşdü gönlümüz

Fedai, Harid (1997). “Kıbrıs Türk Edebiyatı”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 9. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 238.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Doğum YeriGörüntüle
2İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Doğum YılıGörüntüle
5İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Ölüm YılıGörüntüle
8İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.MeslekGörüntüle
11İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Madde AdıGörüntüle
17İsmail Bozkurtd. 24 Şubat 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle