RÂCİ, Mehmed Râci Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan Şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed Râci Efendi'nin doğum tarihi ve hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 19. yüzyıl şairidir. Kıbrıslı şair Hilmî Efendi ile çağdaştır. 2 Mayıs 1866 tarihli bir hibe kaydında Kıbrıs müftüsü Mehmed Râci Efendi hakkında bilgi bulunmaktadır (Özkul 2013: 482). İsminin önünde bulunan müftülük ifadesinden hareketle Râci Efendi’nin adının Mehmed olduğu ve Kıbrıs’ta müftülük yaptığı söylenebilir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Mehmed Râci Efendi hakkında detaylı araştırma yapan Harid Fedai, bir makalesinde (Fedai 1997: 238) şairin bulunabilen tek gazeline yer verir. Şiirlerinden hareketle Râci Efendi'nin  divan şairi Müftü Hilmî Efendi yolunda şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Ancak Kıbrıslı Hilmî Efendi, kendisini şair Râci’den üstün görür.

Kaynakça

Fedai, Harid (1997). “Kıbrıs Türk Edebiyatı”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 9. Ankara: KB Yay. 237-238.

Fedai, Harid (2005). “Müftü Hilmi Efendi’nin, Âşık Kenzî’ye Tahmis’i”. Kıbrıs Türk Kültürü Makaleler -1. Gazimağusa: SAMTAY Vakfı Yay. 281-284.

Fedai, Harid (yty.). "Kıbrıs Türk Edebiyatı". http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11498,kibristurkedebiyatipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 03.09.2014]

Özkul, Ali Efdal (2013). “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Görev Yapan Müftüler ve Faaliyetleri (1571-1878)”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 8/7 Summer. 459-485.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. GÜLDEN SARI KANLIAY
Yayın Tarihi: 04.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kişver-i hüsnün şehâ cânâna düşdü gönlümüz

Bende oldum ol güzel sultâna düşdü gönlümüz

 

Ben bu gün seyreyleyüb gülzâr-ı hüsnün yârimin

Vasfına bülbül gibi efgâna düşdü gönlümüz

 

Salınup reftâr ile her dem geçer etmez nigâh

Bir cefâker gözleri fettâna düşdü gönlümüz

 

Gerdeninden dökülür ol ham be ham sünbülleri

Târ-ı zülfe bendolup gerdâna düşdü gönlümüz

 

Dem-be-dem şevki derûnda şu‘le-dâr olmakdadır

Bilmezem ben âteş-i sûzâna düşdü gönlümüz

 

Sevmeyim hûbân deyu dâim kaçardım n'eyleyim

Çâresiz kaldım gül-i handâna düşdü gönlümüz

 

Tâlib-i ilme gazel lâyık değilse Râciyâ

Hâtır-ı ahbâb içün destâna düşdü gönlümüz

Fedai, Harid (1997). “Kıbrıs Türk Edebiyatı”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 9. Ankara: KB Yay. 238.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
3Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
6Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
9Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
12Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Deded. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle
18Sultan Okumuşoğlud. 14 Aralık 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle