RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtaza

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Râcî Abal Murtazâ. İşkodra şehrinin tanınmış şairlerindendir. Babasının adı Mustafa Zaifî; oğlunun adı da Mustafa Safî Efendi'dir. Şiirleri, İşkodra'da düzenlenen mecmualarda yer almaktadır. Bunun yanında kendisinin tertip ettiği mecmualar da bulunmaktadır.Nazirelerinin çoğu İstanbul şairlerinedir. Râcî'nin "gider" redifli gazeline Fasîh, Recâyî, Tâlibî ve Caferî nazire yazmışlardır. İşkodra müftüsü Ahmedî ile besmele-i şerifeyi tazmin suretiyle iki nazire müşaaresi bulunmaktadır. Kitap toplamaya merakı da olan Murtaza Râcî, 1130/1717-18 yılında vefat etti.

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. İstanbul: Enderun Kitapevi.170.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gönül bezmgeh-i yâr-ı bâ-safâya gider

Zihî makâm-ı safâ-bahş u cân-fezâya gider 

Esîr-i hecr-i hemîşe eder visâli taleb

Derûnı hasta olan hâne-i şifâya gider

Kadem dırîg eger itmese ziyâretden

'Aceb mi yâr-ı kadîm ekser âşnâya gider

Cihânda oldı musallâ-yı 'aşk-ı kûy-ı nigâr

Duâlar itmege 'uşşâk hep oraya gider

Hezâr 'acz u niyâz ile Râcî-i şeydâ

Huzûr-ı pâdişeh-i hüsne bir ricâya gider

(Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. İstanbul: Enderun Kitapevi.171).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎKd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
4MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎKd. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎKd. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TEVFÎKd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Madde AdıGörüntüle
14TEVFÎKd. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
15HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle