RÂGIB, Gaffâr

(d. 1234/1818 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

Râgıb mahlasını kullanan şairin gerçek adı Gaffâr’dır. Babasının adını Köçerli “Muhammed Zayid” (2005: 99), Nevvâb ve Şirvânî “Muhammed Said” (Bağırov 1995: 548; Rüstemov 1974: 119) olarak kaydetmişlerdir. Daha sonraki kaynaklar da bu çelişkiyi sürdürmüşlerdir. Râgıb, 2 Muharrem 1234/1 Kasım 1818 tarihinde Şamahı’da doğmuştur (Köçerli 2005: 99). Eğitimini de doğduğu kentte almıştır. Tüccarlık yapmıştır (Rüstemov 1974: 119). 27 Rebiyülahir 1309/30 Kasım 1891 tarihinde Şamahı’da ölmüştür (Köçerli 2005: 99).

1860’larda Şamahı’da tesis edilen Beytü’s-Safâ şiir meclisinin müdavimlerinden olan Râgıb’ın şiirlerinin çok azı eldedir. Köçerli, şiirlerinin Şamahı’daki büyük depremde (1902) kaybolduğunu yazar ve Türkçe bir gazelini örnek verir (2005: 99). Şirvânî Tezkire’sine Türkçe 5 gazelini almıştır (Rüstemov 1974: 119-121). Eldeki şiirlerinden Râgıb’ın devrinin orta halli bir şairi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Bağırov, Ekrem (hzl.) (1995). Mir Möhsün Nevvab, Tezkireyi Nevvab. Bakü: Azerbaycan Neşriyatı.

Ceferzade, Ehmed, S. Geniyev, M. İsmayılova (hzl.) (1999). Şirvan’ın 350 Şairi. Bakü: Ünsiyyet.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Geniyev, Seyfeddin (2010). Beytüs-Sefa Edebi Meclisi. Bakü: Elm ve Tehsil Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Rüstemov, Süleyman (hzl.) (1974). Seyid Ezim Şirvani, Eserleri. C. 3. Bakü: Elm Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sana güftâr-ı telh etmek yakîn meyhânelikdendür

Mana hûnîn sirişküm seyli kalbi pârelikdendür

Meni âvârelikden men’ eder nâsih velî bilmez

Ki aşk ehline kesb-i ma’rifet âvârelikdendür

Elüm kûtâhdur yetmez kara gîsûsuna n’eylüm

Mana mahrûmluk dünyâda bahtı karelikdendür

Didüm göz yaşuma çok gezme ruhsârumda ol sâbit

Didi teshîr vermek kevkebe seyyârelikdendür

Belâ vü mihnet-i hicrâna Râgıb yokdu bir çâre

Bu derde sabrı derlerse devâ bî-çârelikdendür

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 131.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERİNAZ AYAZGIZId. 1860/1862? - ö. 1968Doğum YeriGörüntüle
2İBRAHİM ENGEHARANLI GÜLİYEVd. 1860 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
3SÂBİR, Mirza Ali Ekber Tahirzaded. 30.05.1862 - ö. 12.07.1911Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Ömer Lütfî Efendi, Adanalıd. 1818 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED AVNÎ, Bursalıd. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
11HIŞIR, Aliosman Nebioğlud. 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİKMET ÇAMLId. 08.11.1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZİKRÎ, Zikrî Erdebilîd. 1790? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSNÎd. ? - ö. 1894 ds.Madde AdıGörüntüle
17DELİ OZAN, Fikret İnançd. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÖMRÎ, Nasûh Paşa-zâde Beyd. ? - ö. 1665-66Madde AdıGörüntüle