RAGÎB, Mehmed Ragîb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1684-85/1096)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eğribozudur. Adıl adı Mehmet'tir. Safâyî Tezkiresi'nde, düzenli bir eğitim görerek devrinin iyi şiir söyleyen şairlerinden kabul edildiği kayıtlıdır (Çapan 2005: 207). 1096 / 1684-85 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 106.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 207.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 358.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 403.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay. 233.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-i Nu’maniyye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 751.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Hâl-i siyehün ben ruh-ı pür-tâbda gördüm

San kevkebümi pençe-i meh-tâbda gördüm

Efkâr-ı ruhunla nola dil muztarib olsa

Bir tâze gülü şîşe-i sîm-âbda gördüm

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 207).

***

Metâ-ı gevher-i eşke bahâ bilür yok mı

Bu dilberânda bey ü şirâ bilür yok mı

***

O Kays-ı güm-şüde vâdî-i ışk-ı Leylâ'yam

Aceb bu yolda bana reh-nümâ bilür yok mı

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 106).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14Doğum YeriGörüntüle
2VÎRÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
4SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14Doğum YılıGörüntüle
5VÎRÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
7SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14Ölüm YılıGörüntüle
8VÎRÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÎRÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14Madde AdıGörüntüle
14VÎRÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle