RAHMİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gerçek adı bilinmeyen, şiirlerinde mahlas olarak Rahmi'yi kullanan bektaşi şairidir. 19. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Doğum yeri Edirne'dir; ama tam olarak ne zaman doğduğu belli değildir. Ailesi hakkında bilgi yoktur. Eğitimi, hamileri ve meslek hayatı hakkında sadece Kızıl Deli Sultan'ın tekkesinde bir süre hizmet ettiği bilinmektedir. Rahmi'nin ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir (Koca 1990: 602). 

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 27.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Talib Hak'kı bilmez yüz bin cehd ile

Hadi-i servere erişmeyince

İkrar iman olmaz indi ahd ile

Mürşid-i, ekber'e erişmeyince

Dümensiz yelkensiz kayık olur mu

Delilsiz aşık u ma'şuk olur mu

Secdesiz kıblesiz tahkik olur mu

On iki servere erişmeyince

Bir kimseyi burhan nişan olmadan

Erkân-ı kırklarda meydan olmadan

Tarikatın sırrı beyan olmadan

İmam-ı Cafer'e erişmeyince

Fark etmez keramet kerahet nedir

Ne bilsün kesret ü mahabbet nedir

Şeriat tarikat hakikat nedir

Ma'rifet hüneri erişmeyince

Gerçek Rahmi çokdur sülûk-i Ali

Ermez menziline vallahi beli

Hak tariki Haci bektaşi Veli

Eğerçi ol pire erişmeyince 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Kütüphanesi. s. 602-603. 

Nefes

Eriştim menzile ikrar getirdim

Mürşidimden haber aldım ya Ali

El etti rehberim kendim yitirdim

Bu aşk u sevdaya daldım ya Ali

Rah-ı şeriatte buldum kemali

Dört kapudan girdim arslan misali

Anda gördüm Muhammed'in ceamli

Araya araya buldum ya Ali

Bu muhabbet karar oldu dilime

Terk ettim kesreti düştüm yoluma

Aşkın dümenini aldım elime

Gemimi engine saldım ya Ali

Taktılar boynuma resenim benim

Anda kurban ettim can ile tenim

Ol menzilde kendim biçtim kefenim

Bu sırrına şaşatım kaldım ya Ali

Rahmi pür hataya sen de atasın

Şah-ı Velayet'sin Şah Mürteza'sın

Evvel ahır zahir batın Hüda'sın

Öldürseler dönmem bildim ya Ali

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Kütüphanesi. s. 602-603. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÛZÎ, Mustafad. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
2İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
3SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
4SÛZÎ, Mustafad. ? - ö. 1735Doğum YılıGörüntüle
5İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
6SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
7SÛZÎ, Mustafad. ? - ö. 1735Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
9SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
10SÛZÎ, Mustafad. ? - ö. 1735Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÛZÎ, Mustafad. ? - ö. 1735Madde AdıGörüntüle
14İZZET ALİ PAŞAd. ? - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
15SAFHÎ, Tavlabaşızâde Mustafad. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle