RÂMİS

(d. ?/? - ö. 11 Eylül 1890'da hayatta/26 Muharrem 1308)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Belediye Müfettişi Hacı Hafız-zâde Mustafa Muhlis Efendi (ö. 1308/1890)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 1308/1890 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Râmis”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 150-151.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Lâ Halâse Mine’l-Mevt

Bu cihân bir memerr-i ‘ibretdir

Cây-ı hırmân u dâr-ı mihnetdir

Her gelen ‘âkıbet fenâya gider

Sanma şâyeste-i ikâmetdir

İşte bak Mustafâ Efendi dirîg

Füc’eten reh-neverd-i rıhletdir

Sefer-i bahr oldu bâdî-yi mevt

Şübhe yokdur garîk-i rahmetdir

Hüsn-i hulku tarîk-i meslûku

Sebeb-i neyl-i kurb-ı Hazret’dir

Dedi Râmis behiştiyân târîh

Mustafâ’nın makarrı cennetdir (Sene, Muharrem Fî 26 Muharrem 1308/26 Muharrem 1308/11 Eylül 1890)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 200.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Doğum YeriGörüntüle
2Duman, Mustafad. 15 Şubat 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Doğum YılıGörüntüle
5Duman, Mustafad. 15 Şubat 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Ölüm YılıGörüntüle
8Duman, Mustafad. 15 Şubat 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Duman, Mustafad. 15 Şubat 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Madde AdıGörüntüle
14Duman, Mustafad. 15 Şubat 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FİRÂKÎ (VİSÂLÎ), Şeyh Mustafa Firâkî Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle