RÂMİŞ, Râmiş Çelebi

(d. ?/? - ö. 1120/1708-09)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Fuzûlî gibi, diğer mahlaslarla karıştırılmamak için olsa gerek hiç kullanılmayan Râmiş mahlasını seçmiş olmalıdır. Kendini iyi yetiştirdi.

1120/1708-09'da vefat etti. Şiirleri gibi güzel yazı yazmakta da başarılıdır. Mehmed Siraceddin, şairin bazı eserlerini hüsnühattıyla gördüğünü ve bu örnekleri de kitabına aldığını belirtiyor. Hemşehrileri ile karşılıklı pek çok şiiri bulunmaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara: San Matbaası.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gülistân-ı letâfet içre bir verd-i vefâ kopdun

Dırîgâ âşık-ı bülbül-figâna pür-cefâ kopdun

Cihâna velvele-endâz iken ol hüsn-i rûz-efzûn

Yine sad gûne sihr-âmûz u efsûn-âşnâ kopdun

Ne bî-kaydâne cânânsın ne bî-rahm âfet-i cânsun

Ne şehr-âşûb-ı devrânsun ne bî-havf u recâ kopdun

Eder dârû-yı nûş-i leblerün cân-bahşî-i âlem

Tabîb-i cânsun amma derd-i hecre bî-devâ kopdun

Cihân hep küşte-i âgışte-i hûn bî-günâhundur

Ne bî-mânende zâlimsün ne cellâd-ı kazâ kopdun

Olur her gerdiş-i esbünle pâmâlün niçe diller

Ser-i üftâdegâna gird-bâd âsâ belâ kopdun

Felek âteş-fürûz-ı hırmen-i dehr olsa yok bâkün

Râmiş bâg-i âlemde ne bî-berg ü nevâ kopdun

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası. 158)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÛHÎ, Bengî-zâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Doğum YeriGörüntüle
3HAMÎDÎ, Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkîd. ? - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
4Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÛHÎ, Bengî-zâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Doğum YılıGörüntüle
6HAMÎDÎ, Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkîd. ? - ö. 1822Doğum YılıGörüntüle
7Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÛHÎ, Bengî-zâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Ölüm YılıGörüntüle
9HAMÎDÎ, Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkîd. ? - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
10Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÛHÎ, Bengî-zâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAMÎDÎ, Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkîd. ? - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞÛHÎ, Bengî-zâde Hacı Osman Şûhî Efendid. ? - ö. 1738Madde AdıGörüntüle
15HAMÎDÎ, Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkîd. ? - ö. 1822Madde AdıGörüntüle