RÂMİŞ, Râmiş Çelebi

(d. ?/? - ö. 1708-09/1120)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır'da doğdu. Fuzûlî gibi, diğer mahlaslarla karıştırılmamak için olsa gerek hiç kullanılmayan Râmiş mahlasını seçmiş olmalıdır. Kendini iyi yetiştirdi.

1120/1708-09'da vefat etti. Şiirleri gibi güzel yazı yazmakta da başarılıdır. Mehmed Siraceddin, şairin bazı eserlerini hüsnühattıyla gördüğünü ve bu örnekleri de kitabına aldığını belirtiyor. Hemşehrileri ile karşılıklı pek çok şiiri bulunmaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Siraceddin. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gülistân-ı letâfet içre bir verd-i vefâ kopdun

Dırîgâ âşık-ı bülbül-figâna pür-cefâ kopdun

Cihâna velvele-endâz iken ol hüsn-i rûz-efzûn

Yine sad gûne sihr-âmûz u efsûn-âşnâ kopdun

Ne bî-kaydâne cânânsın ne bî-rahm âfet-i cânsun

Ne şehr-âşûb-ı devrânsun ne bî-havf u recâ kopdun

Eder dârû-yı nûş-i leblerün cân-bahşî-i âlem

Tabîb-i cânsun amma derd-i hecre bî-devâ kopdun

Cihân hep küşte-i âgışte-i hûn bî-günâhundur

Ne bî-mânende zâlimsün ne cellâd-ı kazâ kopdun

Olur her gerdiş-i esbünle pâmâlün niçe diller

Ser-i üftâdegâna gird-bâd âsâ belâ kopdun

Felek âteş-fürûz-ı hırmen-i dehr olsa yok bâkün

Râmiş bâg-i âlemde ne bî-berg ü nevâ kopdun

(Beysanoğlu, Şevket. (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara. San Matbaası.158)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Doğum YeriGörüntüle
4İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Doğum YılıGörüntüle
7İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
10İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İSKENDER PAŞAZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Madde AdıGörüntüle
14VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Madde AdıGörüntüle