RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1335/1916)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Üsküdar'da doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Aşkî Bey'dir. Şiirlerinde Aşkî mahlasını kullandı. Harbiye Mektebi'nde tahsil gördü. 1299/1882 senesinde buradan mezun olduktan sonra Kuleli Askerî Lisesi'nde kitâbet ve Harbiye'de akâid öğretmenliği yaptı. Üç dil bilirdi. Gülşenî tarikatına mensup idi. Albaylıktan emekli olduktan sonra 1335/1916 yılında İstanbul'da vefat etti. Karacaahmed mezarlığına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Mîzânü'l-Makâl: İstanbul'da 1315/1899 yılında 134 sayfa hâlinde basılmıştır. Mantık konusunda yazılmış bir eserdir.

2. Nahv-ı Türkî: İstanbul'da 1315/1899, 1317/1901 ve 1320/1904 senelerinde üç defa basılmıştır. Bütün baskılar 80 sayfa civarındadır.

3. Sarf-ı Osmânî: Osmanlı Müellifleri'nde bu isimle bir eseri olduğu ve basıldığı belirtilmekle beraber (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 216) Özege Kataloğu'nda böyle bir esere rastlanılamamıştır.

4. Sarf-ı Türkî: 1315/1899 senesinde İstanbul'da 111 sayfa hâlinde basılmıştır.

5. Zübde-i Târîh-i Enbiyâ: İstanbul'da 1314/1898-1323/1907 yılları arasında dört defa basılmıştır. Bütün baskılar 130 sayfa civarındadır.

Osmanlı Müellifleri'ne göre bu eserlerinden başka Mekteb-i Harbiye'de okuttuğu ders notlarından oluşan Türkçe İlm-i Kelâm Dersleri adlı bir eser hazırlamışsa da bunu bastıramamıştır. Kelam konusunda yazılmış istifade edilmesi gereken bir eser imiş (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 216).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
2MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
3Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
5MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
6Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925MeslekGörüntüle
11MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
12Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle
17MAHMÛD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\\\\\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
18Özgül Polat Unutkand. 19 Eylül 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle