RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullu

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1245/1829 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râşid Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. 1262/1846 senesinde Enderûn-ı Hümâyûn ağaları sınıfına katıldı. Enderunlu sanıyla tanındı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan, vefat tarihi ve vefat yeri de bilinmeyen Râşid hakkında Fatîn şöyle demektedir: "Bin iki yüz altmış iki senesinde enderûn-ı hümâyûn ağaları sınıfına ilhâk olunmuş ve bu ana kadar ilim tahsil etmekle meşgul olmuşdur" (Fatîn 1271: 121). Bu bilgiye göre Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 senesinde 26 yaşlarında olan Râşid'in bu tarihten sonraki görevleri ve şairliği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Şiirine örnek hakkındaki tek kaynak olan Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigeh itmez o perî hâl-i perîşânımıza

Nice rahm eyler aceb dîde-i giryânımıza

Hazer it ey dil-i şeydâ o kemân-ebrûdan

Tîr-i müjgânı bütün kasd idiyor cânımıza

Felege virse tezelzül nola feryâdımız âh

Neler itdi sitemi sîne-i sûzânımıza

Sakın ey sûfî-i har bizleri ta'yîb itme

Sebeb ol mug-beçedir çâk-i girîbânımıza

Elem-i hecr ile Râşid yine pervâne gibi

Yanalım yakılalım şem'-i şebistânımıza

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarık Özcand. 10 Temmuz 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şafak Çelikd. 17 Haziran 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ayça Erkold. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Ölüm YılıGörüntüle
8AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894MeslekGörüntüle
11AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893MeslekGörüntüle
12SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911MeslekGörüntüle
13CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Madde AdıGörüntüle
17AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle