RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1894/1312)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Ali Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Bazı şiirlerinde de Kemterî mahlasını kullandı. Mûsîka-i Hümâyûn'da görev yaparak buradan emekli oldu. Tasavvuf lisanına aşina bir şair olan Râşid, Bektaşi tarikatına mensuptur. 1312/1894 senesinde İstanbul'da vefat etti. Çamlıca'da Selâmi Ali Efendi Dergâhı yakınında defnedildi.

Bursa'da meşhur Mevlid müellifi Süleyman Çelebi'nin mezarının önünden Çekirge semtine doğru giden caddenin sağ tarafında medfun olan Karagöz'ün mezar taşında yazılı bulunan ve "Karagöz Gazeli" olarak bilinen meşhur gazel Râşid Ali Efendi'ye aittir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nakş-ı sun'un remz ider hüsnünde rü'yet perdesi

Hâce-i hükm-i ezeldendir hakîkat perdesi

Sîreti sûretde mümkindir temâşâ eylemek

Hâ'il olmaz ayn-ı irfâna basîret perdesi

Her neye im'ân ile baksan olur iş âşikâr

Kılmış istîlâ cihânı hâb-ı gaflet perdesi

Bu hayâl-i âlemi gözden geçirmekdir hüner

Nice Karagözler'i mahv itdi sûret perdesi

Şem'-i aşka yandırup tasvîr-i cismindir geçen

Âdemi âmed-şüd itmekde azîmet perdesi

Hangi zılle ilticâ itsen fenâ bulmaz aceb

Oynadan üstâdı gör kurmuş mahabbet perdesi

Dergeh-i Âl-i Abâ'da müstakîm ol Kemterî

Gösterir vahdet ilin kalkdıkda kesret perdesi

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 212.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
2SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Doğum YılıGörüntüle
5SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Ölüm YılıGörüntüle
8SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958MeslekGörüntüle
11SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
12Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Artam, Nurettind. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Madde AdıGörüntüle
17SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle