RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Ali Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Bazı şiirlerinde de Kemterî mahlasını kullandı. Mûsîka-i Hümâyûn'da görev yaparak buradan emekli oldu. Tasavvuf lisanına aşina bir şair olan Râşid, Bektaşi tarikatına mensuptur. 1312/1894 senesinde İstanbul'da vefat etti. Çamlıca'da Selâmi Ali Efendi Dergâhı yakınında defnedildi.

Bursa'da meşhur Mevlid müellifi Süleyman Çelebi'nin mezarının önünden Çekirge semtine doğru giden caddenin sağ tarafında medfun olan Karagöz'ün mezar taşında yazılı bulunan ve "Karagöz Gazeli" olarak bilinen meşhur gazel Râşid Ali Efendi'ye aittir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nakş-ı sun'un remz ider hüsnünde rü'yet perdesi

Hâce-i hükm-i ezeldendir hakîkat perdesi

Sîreti sûretde mümkindir temâşâ eylemek

Hâ'il olmaz ayn-ı irfâna basîret perdesi

Her neye im'ân ile baksan olur iş âşikâr

Kılmış istîlâ cihânı hâb-ı gaflet perdesi

Bu hayâl-i âlemi gözden geçirmekdir hüner

Nice Karagözler'i mahv itdi sûret perdesi

Şem'-i aşka yandırup tasvîr-i cismindir geçen

Âdemi âmed-şüd itmekde azîmet perdesi

Hangi zılle ilticâ itsen fenâ bulmaz aceb

Oynadan üstâdı gör kurmuş mahabbet perdesi

Dergeh-i Âl-i Abâ'da müstakîm ol Kemterî

Gösterir vahdet ilin kalkdıkda kesret perdesi

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 212.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Doğum YeriGörüntüle
2Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
4Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Doğum YılıGörüntüle
5Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Doğum YılıGörüntüle
7Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Ölüm YılıGörüntüle
8Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Ölüm YılıGörüntüle
10Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977MeslekGörüntüle
11Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021MeslekGörüntüle
12Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974MeslekGörüntüle
13Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Madde AdıGörüntüle
17Demir Özlüd. 9 Eylül 1935 - ö. 13 Şubat 2021Madde AdıGörüntüle
18Nurettin Kalkandelend. 1902 - ö. 21 Aralık 1974Madde AdıGörüntüle