RÂŞİD, Râşid Bey

(d. ?/? - ö. 1826/1239)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antep’in ileri gelenlerinden bir aileye mensuptur. Çok faziletli ve bilgili olan Râşid Bey, inşa yazmadaki üstün yeteneğiyle divan kâtipliği görevine kadar yükselmiş, Maraş Kaymakamı Fevzi Paşa’nın divan kâtipliği görevine getirilmiştir. Sicill-i Osmânî’de Nûrî Paşa’ya divan kâtibi olduğu kayıtlıdır (M.Süreyya 1308: 353). Râşid Bey, 1239/1826 tarihinde yeniçeri isyanında şehit edilmiştir.

Kaynaklarda Râşid Bey’in güzel tarihlerinin, akıcı şiirlerinin ve konusu Fâtiha suresi olan bir kasidesinin bulunduğu kayıtlıdır (Çiftçi yty: 153).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014].

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî. (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. C. II. İstanbul. Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 05.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

‘İzârından kemend-i turrasın gülşende yâr atdı

Kopardı sünbülü reşk ile hep bâd-ı bahâr atdı

 

Tanîn-endâz-ı âfâk olmasın mı sıyt-ı efgânum

Felek câm-ı dil-i nâ-kâma seng-i inkisâr atdı

 

Mukîm-i gülşen-i nâz idin ammâ semt-i uşşâka

Seni var ise ey berg-i gül-i ter rûzgâr atdı

 

Görenler hâl-i hindûsın izâr-ı âteşîninde

Sipend-âsâ vücûdun nâra hep bî-ihtiyâr atdı

 

Yine fıskıyye-i mecrâ-yı feyz-i hâme-i Râşid

Fezâ-yı nev-zemîn-i şi’re nazm-ı âbdâr atdı

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014]. 153.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912MeslekGörüntüle
11Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜNİRE, Münire Bacıd. 1852 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BAHRÎ, Mehmed Bahrî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle