RÂŞİD, Râşid Bey

(d. ?/? - ö. 1831/1247)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Kitabetteki maharetiyle vüzera divan kâtipliği görevine kadar yükselmiş, 1247/1831 tarihinde vefat etmiştir. Mezar taşındaki tarih, İzzet Molla tarafından seçilmiştir (Çınarcı 2007: 57).

Kaynakça

Çınarcı, M.Nuri (2007). Şeyhü'l-islâm Arif Hikmet Bey'in Tezkiretü'ş-şu'arâ'sı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi: Gaziantep.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler